Underline menu menu close

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN - ẤN ĐỘ (AIFTA)

Về thuế quan, Ấn Độ cam kết loại bỏ thuế quan theo lộ trình sau:

  • Xóa bỏ 80% số dòng thuế trong Biêu thuế từ 2016, nâng lên đến 90% số dòng thuế vào năm 2019 (năm cuối của lộ tình)
  • Không cam kết cắt giảm thuế đối với khoảng 10% số dòng thuế còn lại

Việt nam đưa ra cam kết loại bỏ thuế quan theo lộ trình như sau:

  • Xóa bỏ thuế quan đối với 71% số dòng thuế trong Biểu thuế từ 1/1/2018, nâng lên đến 80% số dòng thuế vào năm 2021 và 90% vào năm 2024 (năm cuối của lộ trình)
  • Không cam kết cắt giảm thuế đối với 468 dòng HS 6 số, chiếm khoảng 10% số dòng thuế (trứng, đường, muối, xăng dầu, phân bón, nhựa, cao su, kim loại quý, sắt thép, máy móc, thiết bị điện, ô tô, xe máy, thiết bị phụ tùng, và các mặt hàng an ninh quốc phòng như pháo hoa, súng, thuốc phiện,…)

Hàng hóa được coi là có xuất xứ AIFTA nếu hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại một nước Thành viên, hoặc hàng hóa đáp ứng được một trong hai trường hợp sau:

  • Hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ chung:
    • Hàm lượng giá trị khu vực (RVC): tối thiểu 35%, và
    • Chuyển đổi mã HS (CTC): chuyển đổi ở cấp 4 số (CTH: nguyên vật liệu không có xuất xứ phải thuộc nhóm HS khác với nhóm HS của thành phẩm)
  • Hàng hóa có quy tắc xuất xứ cụ thể: một số hàng hóa không áp dụng tiêu chí xuất xứ chung mà quy tắc xuất xứ cụ thể áp dụng cho hàng hóa đó được quy định trong Danh mục Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng.

Giấy chứng nhận xuất xứ AIFTA là C/O mẫu AI. Hiện 100% C/O mẫu AI do Việt Nam và các thành viên AIFTA cấp đều là C/O bản giấy. AIFTA chỉ cho phép sửa lỗi trên mặt C/O có lỗi mà không cho phép cấp C/O mới thay thế. C/O mẫu AI chỉ có thể cấp trong hoặc sau (không quá 1 năm) thời điểm xuất khẩu của hàng hóa chứ không phép cấp trước thời điểm xuất khẩu như các FTA khác. AIFTA chưa có điều khoản về Tự chứng nhận xuất xứ.