ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

 

Giới thiệu trang web / Chấp nhận điều kiện sử dụng

Tính chính xác của thông tin trên trang web này và các trang khác

Trách nhiệm của người dùng về việc kiểm tra thông tin 

Không chịu trách nhiệm pháp lý do việc sử dụng nội dung của trang web này

Không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp có lỗi hệ thống, các vấn đề về hệ thống hoặc nghẽn mạng 

Không chịu trách nhiệm pháp lý trong trường hợp thiệt hại do việc sử dụng trang web

Bảo mật người dùng trên VNTR

Bảo mật mật khẩu

Sử dụng và lưu trữ thông tin thu thập

Mối quan hệ với pháp luật và quy định của Việt Nam

Không thay thế cho ý kiến tư vấn pháp lý

Giấy phép

Liên hệ với chúng tôi

Lời cảm ơn

 

GIỚI THIỆU TRANG WEB / CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Trang web này do Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) điều hành nhằm mục đích phổ biến thông tin và tài liệu phục vụ lợi ích chung. Việc sử dụng trang web phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sau:

TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY VÀ CÁC TRANG KHÁC

Trang web này chứa thông tin/tài liệu được lấy từ nhiều nguồn, cũng như các liên kết đến các trang web có thể thuộc hoặc không thuộc quyền quản lý của Bộ Công Thương Việt Nam. Mặc dù cố gắng đưa thông tin/tài liệu cập nhật và đáng tin cậy, song Bộ Công Thương Việt Nam không thể đảm bảo và không chịu trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến tính chính xác của thông tin/tài liệu được cung cấp hoặc truy cập từ các liên kết đến các trang web khác.

Bộ Công Thương Việt Nam khuyến cáo người dùng nên đọc các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào mà người dùng có thể chọn truy cập. Thông tin/tài liệu trên trang web này có thể bao gồm quan điểm hoặc khuyến nghị của bên thứ ba, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Bộ Công Thương Việt Nam hoặc thể hiện cam kết của Bộ Công Thương Việt Nam đối với một chủ trương hành động cụ thể.

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG VỀ VIỆC KIỂM TRA THÔNG TIN

Cả thông tin/tài liệu cũng như các liên kết trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Mặc dù Bộ Công Thương Việt Nam cố gắng cung cấp thông tin/tài liệu cập nhật và đáng tin cậy, nhưng người dùng có trách nhiệm đánh giá và xác minh kỹ lưỡng tính chính xác, đầy đủ, phù hợp và liên quan của bất kỳ thông tin/tài liệu nào trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào được truy cập từ trang web này.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO VIỆC SỬ DỤNG NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY

Bộ Công Thương Việt Nam không chịu trách nhiệm giải quyết hay trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ sự bất tiện, thiệt hại hoặc tổn thất nào do việc người dùng tin tưởng vào hoặc sử dụng bất kỳ thông tin/tài liệu nào được cung cấp trên trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết từ trang web này gây ra hoặc được cho là gây ra.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ LỖI HỆ THỐNG, CÁC VẤN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG HOẶC NGHẼN MẠNG

Khi sử dụng VNTR trực tuyến, người dùng có thể bị gián đoạn truy cập Internet hoặc các thiết bị hoặc nguồn điện tử khác. Sự gián đoạn có thể bao gồm mất truyền tải và kết nối, cũng như chậm trễ trong việc truyền và nhận, do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của VNTR. Bộ Công Thương Việt Nam không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những thiệt hại hay tổn thất, do cáo buộc hay có thật, đối với sự chậm trễ, sai sót hoặc thiệt hại do bất kỳ lỗi, trục trặc, chậm trễ hoặc ách tắc nào liên quan đến hệ thống hoặc mạng.

KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP THIỆT HẠI DO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB

Bộ Công Thương Việt Nam không bảo đảm hay tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web sẽ không gây thiệt hại hoặc không nhiễm vi rút máy tính hoặc bất kỳ khiếm khuyết hay trục trặc nào khác.

Bộ Công Thương Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự can thiệp vào, hoặc hư hỏng nào đối với, hệ thống máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của người dùng xảy ra do hoặc liên quan đến trang web này hoặc việc sử dụng trang web này.

Chúng tôi khuyến khích người dùng thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp và đầy đủ để đảm bảo rằng bất kỳ thứ gì được chọn từ trang web này đều không có vi rút hoặc các dạng nhiễm khác mà có thể can thiệp hoặc làm hỏng hệ thống máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của người dùng.

BẢO MẬT NGƯỜI DÙNG TRÊN VNTR

Bộ Công Thương Việt Nam áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát bảo mật để bảo vệ trang web này khỏi những rủi ro tiềm tàng. Tuy nhiên, người dùng nên biết rằng Internet là một mạng công cộng không an toàn có thể làm phát sinh nguy cơ tiềm tàng về việc các hoạt động của người dùng bị bên thứ ba xem, chặn hoặc sửa đổi hoặc các tệp mà người dùng tải xuống có thể chứa vi rút máy tính, mã độc, sâu hoặc các thiết bị hoặc dạng lỗi khác.

Người dùng mặc nhiên thừa nhận rằng thông tin và dữ liệu cá nhân có thể bị bên thứ ba truy cập bất hợp pháp. Do đó, người sử dụng chịu trách nhiệm về mọi rủi ro có thể xảy ra khi đăng ký làm Người dùng VNTR hoặc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin/tài liệu hoặc liên kết nào thông qua VNTR; và/hoặc thực hiện bất kỳ tìm kiếm nào thông qua VNTR.

BẢO MẬT MẬT KHẨU

Người dùng có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và thông tin đăng nhập liên quan đến cổng thông tin này. Mọi hành vi truy cập bằng tài khoản của người dùng với đúng Mật khẩu đăng nhập hoặc các thông tin định danh khác do hệ thống cung cấp cho người dùng được coi là hành vi người dùng truy cập vào cổng thông tin. Bộ Công Thương Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về rủi ro phát sinh từ bất kỳ hành động nào của người dùng mà từ đó có thể làm lộ mật khẩu Người dùng cho người khác.

Nếu Mật khẩu bị kiểm soát bởi, hoặc rơi vào tay, một bên không phải Người dùng hợp thức của mật khẩu đó, thì Người dùng phải đổi Mật khẩu mới càng sớm càng tốt và/hoặc liên hệ với VNTR để được hỗ trợ.

SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN THU THẬP

Bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho Bộ Công Thương Việt Nam thông qua trang web này sẽ được lưu trữ an toàn theo các điều kiện và điều khoản mà Chính phủ Việt Nam có thể yêu cầu.

Thông tin này có thể được thu thập và cung cấp cho các bên thứ ba có liên quan theo những quy định hạn chế mà Chính phủ Việt Nam có thể áp dụng nhằm mục đích bảo đảm thông tin.

MỐI QUAN HỆ VỚI PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM

Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu là có thể thay thế hoặc sửa đổi các luật hoặc quy định của Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

KHÔNG THAY THẾ CHO Ý KIẾN TƯ VẤN PHÁP LÝ

Thông tin/tài liệu được cung cấp trên trang web này hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết từ trang web này không thay thế cho ý kiến tư vấn pháp lý và không được trình bày hay cam đoan như vậy.

 

GIẤY PHÉP

Giấy phép của trang web này là một phần của Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương Việt Nam (http://moit.gov.vn).

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về các Điều khoản và Điều kiện sử dụng VNTR này, vui lòng Liên hệ với chúng tôi.

 

LỜI CẢM ƠN

Việc xây dựng Cơ sở Dữ liệu thương mại Việt Nam được sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Vương quốc Anh.