Underline menu menu close

Phán quyết hành chính về phân loại mã số hàng hóa

Công ước Kyoto mà Việt Nam đã tham gia cũng như các cam kết quốc tế trong khuôn khổ WTO, ASEAN đều khuyến nghị cơ quan Hải quan cho phép doanh nghiệp được áp dụng cơ chế phân loại trước về mã số, xác định trị giá tính thuế, xuất xứ hàng hoá trước khi làm thủ tục cho hàng hoá xuất nhập khẩu. Đây là chuẩn mực quốc tế về tạo thuận lợi thương mại, giúp DN chủ động tính toán trước hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ; giúp cơ quan Hải quan tăng hiệu quả quản lý khi thực hiện thủ tục thông quan cho hàng XNK; hạn chế các trường hợp tranh chấp giữa DN và cơ quan Hải quan về việc áp mã, xác định giá tính thuế, xuất xứ hàng hoá khi làm thủ tục thông quan.

Vì các lý do nêu trên, Việt Nam đã ban hành một số quy định về xác định trước mã số, xuất xứ và trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

  • Luật Hải quan 2014 (Luật số 54/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 23/06/2014);
  • Nghị định của Chính phủ Quy định chi tiết và Biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018; hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC ngày 11/07/2018);
  • Thông tư của Bộ Tài chính Quy định về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015, được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018; hợp nhất tại văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 06 tháng 09 năm 2018).

Trong trường hợp người khai hải quan đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan trong thời hạn ít nhất 60 ngày trước khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng.

 

Hồ sơ xác định trước mã số gồm:

 

a) Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; (Lưu ý điền đầy đủ các thông tin trên đơn.)

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có).

 

Cơ quan hải quan tiếp nhận và xử lý mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Lưu ý: Tổng cục Hải quan sẽ từ chối xác định trước mã số đối với các trường hợp sau:

a) Không đủ điều kiện, hồ sơ xác định trước mã số;

b) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đang chờ kết quả xử lý của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

b.1) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số thuộc vụ việc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra;

b.2) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã được Tổng cục Hải quan tiếp nhận và chờ kết quả xử lý.

c) Hàng hóa nêu tại đơn đề nghị xác định trước mã số đã có văn bản hướng dẫn về mã số của cơ quan quản lý nhà nước.

Dưới đây là danh sách một số văn bản xác định trước liên quan đến phân loại mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan Việt Nam ban hành. Quí vị có có thể tham khảo thêm các văn bản xác định trước mã số hàng hóa trên website của Tổng cục Hải quan.

Số/Ký hiệu

Cơ quan ban hành

Ngày ban hành

Nội dung tóm tắt

238/TB-TCHQ

Tổng cục Hải quan

19/01/2022

Thông báo số 238/TB-TCHQ ngày 19/1/2022 về kết quả xác định trước mã số

174/TB-TCHQ

Tổng cục Hải quan

17/01/2022

Thông báo số 174/TB-TCHQ ngày 17/1/2022 về kết quả xác định trước mã số

175/TB-TCHQ

Tổng cục Hải quan

17/01/2022

Thông báo số 175/TB-TCHQ ngày 17/1/2022 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

176/TB-TCHQ

Tổng cục Hải quan

17/01/2022

Thông báo số 176/TB-TCHQ ngày 17/01/2022 về kết quả xác định trước mã số

99/TB-TCHQ

Tổng cục Hải quan

11/1/2022

Thông báo số 99/TB-TCHQ ngày 11/01/2022 về kết quả xác định trước mã số

6071/TB-TCHQ

Tổng cục Hải quan

21/12/2021

Thông báo số 6071/TB-TCHQ ngày 21/12/2021 về kết quả xác định trước mã số

5998/TB-TCHQ

Tổng cục Hải quan

20/12/2021

Thông báo số 5998/TB-TCHQ ngày 20/12/2021 về kết quả xác định trước mã số

5023/TCHQ-TXNK

Tổng cục hải quan

25/10/2021

Xác định mã số hàng hóa (Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì)

4805/TCHQ-TXNK

Tổng cục hải quan

12/10/2021

Khai báo C/O đối với mặt hàng sợi chịu thuế CBPG (Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Trung Dũng)

1932/GSQL

Tổng cục hải quan

5/10/2021

Công văn số 1932/GSQL ngày 05/10/2021 về việc thông báo gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ

4702/TCHQ-TXNK

Tổng cục hải quan

1/10/2021

Phân loại sản phẩm Dinh dưỡng y tế (Công ty TNHH Hoàng Tân Tây Lan)

1921/QĐ-BTC

Bộ Tài chính

30/09/2021

Bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tài chính

1866/GSQL

Tổng cục hải quan

28/09/2021

Công văn số 1866/GSQL về việc thông báo cấp mã số nhân viên đại lý làm TTHQ

11/2021/TT-BNNPTNT

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/09/2021

Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/09/2021 Ban hành Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1812/GSQL

Tổng cục hải quan

17/09/2021

Công văn số 1812/GSQL về việc gia hạn mã số nhân viên đại lý hải quan

4439/TCHQ-TXNK

Tổng cục hải quan

15/09/2021

Thuế nhập khẩu mặt hàng đường (Công ty cổ phần Hệ sinh thái AFDEX)

4386/TB-TCHQ

Tổng cục hải quan

13/09/2021

Thông báo số 4386/TB-TCHQ ngày 13/9/2021 của Tổng cục Hải quan về kết quả xác định trước mã số

4360/TCHQ-TXNK

Tổng cục hải quan

10/9/2021

Công văn số 4360/TCHQ-TXNK ngày 10/9/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện thuế CBPG đối với mặt hàng sợi

4238/TB-TCHQ

Tổng cục hải quan

30/08/2021

Thông báo số 4238/TB-TCHQ ngày 30/8/2021 của Tổng cục Hải quan về việc kết quả xác định trước mã số ( từ 4238-4241

3994/TB-TCHQ

Tổng cục hải quan

11/8/2021

Thông báo số 3994/TB-TCHQ ngày 11/8/2021 của Tổng cục Hải quan vv kết quả xác định trước mã số

1759/HQTH-VN

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

10/8/2021

V/v triển khai quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu