Underline menu menu close

VASEP proposes supplementing quarantine regulations for fishery products

07:24 - 20/06/2022

The Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP) proposed to supplement quarantine regulations for fishery products that have changed their purpose, at a meeting to get feedback on the draft Circular amending and supplementing a number of articles regulating procedures on quarantine of aquatic animals and animal products, held by the Department of Animal Health.

VASEP proposes to supplement quarantine regulations for fishery products that are imported for export production or export processing, but are then changed to use for domestic consumption, to ensure business rights for enterprises.

According to VASEP’s expert Ta Ha, the supplementation of regulations contributes to meeting requirements on the State control and management for imported fishery products.

The enterprises must report the change of customs regime and comply with inspection regulation for the new regime. The authority (the Veterinary Agency) wil conduct the inspection in order to the fair competitiveness and food safety.

Moreover, VASEP’s representative said the customs regulations still allow enterprises to change the regime of imported goods.

Decree 59/2018/ND-CP dated April 20, 2018 and Circular 39/2018/TTBTC dated April 20, 2018, stipulates that on-taxable imports are allowed to change the proposed purpose, though the customs declarant must re-declare and strictly comply with the import and export goods management policy, the tax policy for such goods under the new import regime.

At the meeting, some agreed with VASEP's recommendation and proposed the Department of Animal Health to consider the VASEP's comments not to create legal loopholes in regulations on seafood import inspection, meeting the requirements of State management and practical needs in production for people and businesses.

Source: Customs News

Tổng số bài đăng 230.

Tiêu đề Ngày
Việt Nam và Singapore ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng 30-08-2023
VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ HAI VỀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA) PHIÊN BẢN 3.0 TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN 30-08-2023
8 tháng đầu năm, vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng trưởng tích cực 30-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: ỐT-XTRÂY-LI-A, NIU DI-LÂN, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ ASEAN CỘNG BA NGÀY 22/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: HOA KỲ, TRUNG QUỐC, NGA, ẤN ĐỘ, ĐÔNG Á VÀ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG HIỆP ĐỊNH RCEP NGÀY 21/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC: LIÊN MINH CHÂU ÂU, CA-NA-ĐA, TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI, HỒNG CÔNG-TRUNG QUỐC NGÀY 20/8/2023 21-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 55 19/8/2023 21-08-2023
ASEAN VÀ TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU ĐÀM PHÁN NÂNG CẤP FTA SONG PHƯƠNG 03-08-2023
ASEAN - Ốt-xtrây-li-a - Niu Di-lân hoàn tất đàm phán nâng cấp FTA 02-08-2023
ASEAN - Ốt-xtrây-li-a - Niu Di-lân hoàn tất cơ bản đàm phán nâng cấp Hiệp định AANZFTA 02-08-2023