Underline menu menu close

THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ NHÓM ĐẶC TRÁCH VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 45

07:23 - 11/03/2024

Từ ngày 19 đến 21 tháng 02 năm 2024, Hội nghị Nhóm Đặc trách Cao cấp về Hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 45 (HLTF-EI 45) và các hội nghị liên quan đã diễn ra tại Vang Viêng, Lào, với sự tham dự của Phó Tổng Thư ký ASEAN, Trưởng nhóm HLTF-EI các nước ASEAN và đại diện của Timor Leste (tham dự với tư cách là quan sát viên) để thảo luận về những vấn đề mang tính vĩ mô, định hướng cho hợp tác kinh tế ASEAN như Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và dự thảo Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN để thực hiện Tầm nhìn này, các vấn đề mới nổi trong đàm phán FTA ASEAN+1, các sáng kiến về phát triển bền vững của ASEAN.

ảnh_Viber_2024-03-11_14-07-39-919

Hội nghị HLTF-EI 45 đã ghi nhận và đóng góp ý kiến cho 14 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế (PED) trong năm Chủ tịch ASEAN 2024, tập trung vào 03 định hướng: (i) Hồi phục và kết nối các nền kinh tế, (ii) Kiến tạo tương lai bao trùm và bền vững, (iii) Chuyển đổi hướng đến tương lai số, nhằm đảm bảo tính khả thi của các PED này. Trên cơ sở đó, Hội nghị nhất trí khuyến nghị Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 30 (AEMR 30) thông qua các PED trong phạm vi phụ trách của các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN.

Hội nghị HTLF-EI 45 cũng thảo luận và ghi nhận dự thảo đầu tiên của Kế hoạch chiến lược của Tầm nhìn Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) giai đoạn 2026 – 2030, gồm 6 định hướng chiến lược và 40 mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao khả năng tự cường, khả năng cạnh tranh và tính bền vững của khối trước những thách thức và cơ hội toàn cầu. Trên cơ sở sự nhất trí của Hội nghị HLTF-EI 45 đối với cấu trúc của Kế hoạch chiến lược nêu trên, Ban Thư ký ASEAN sẽ tiến hành tham vấn tổng thể tất cả các cơ quan chuyên ngành liên quan trong AEC để có cơ sở hoàn thiện Kế hoạch này vào cuối năm 2024.

Ngoài ra, Hội nghị cũng trao đổi về một số đề xuất nhằm xây dựng chương trình nghị sự cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN hậu 2025 và chia sẻ quan điểm rằng các công việc của AEC sau năm 2025 không chỉ dừng lại ở hoạt động thường lệ mà cần đưa ra chiến lược ứng phó với các vấn đề mới nổi hiện nay, bao gồm các tác động của căng thẳng địa chính trị đối với chuỗi cung ứng và cấu trúc kinh tế khu vực, cũng như chiến lược cụ thể để nắm bắt cơ hội trong các lĩnh vực ưu tiên năng suất cao để thúc đẩy tăng trưởng cho khu vực.

Hội nghị cũng ghi nhận tình hình thực hiện các vấn đề sau: (i) Chiến lược của ASEAN về Trung hòa Các-bon, (ii) Khung Kinh tế Biển xanh ASEAN, (iii) Báo cáo Đánh giá các vấn đề mới và mới nổi trong đàm phán các FTA ASEAN+1, và (iv) tình hình đàm phán Hiệp định Khung về Kinh tế Số ASEAN.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Lào trong năm Chủ tịch ASEAN 2024, đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Lào và các nước ASEAN khác để hoàn tất các mục tiêu, kế hoạch đặt ra, đóng góp vào thành công chung của năm ASEAN 2024.

ảnh_Viber_2024-03-11_14-07-38-713

Hội nghị HLTF-EI 45 đã kết thúc tốt đẹp, đề ra các khuyến nghị về hội nhập kinh tế ASEAN để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 30 diễn ra vào ngày 08, 09 tháng 3 năm 2023./.

(Vụ Chính sách thương mại đa biên)

Thời gian:

Địa điểm:

Tổng số bài đăng 30.

Tiêu đề Ngày
Hội nghị “15 năm thực thi Hiệp định thương mại Tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân (AANZFTA) và cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam” 24-05-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ NHÓM ĐẶC TRÁCH VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 45 11-03-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN HẸP LẦN THỨ 30 11-03-2024
HỘI THẢO "CÁC CAM KẾT CHÍNH TRONG HIỆP ĐỊNH RCEP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG KHU VỰC" 11-12-2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CÁC CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) VÀ NHỮNG CƠ HỘI DO HIỆP ĐỊNH MANG LẠI” 28-11-2023
Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia” 11-10-2023
APEC đặt trọng tâm giải quyết rào cản “đằng sau biên giới” để khơi thông thương mại 23-11-2022
Các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu-di Lân 21-09-2022
Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định RCEP và các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Trung Quốc, Ca-na-đa, Đông Á, Cộng Ba và Hồng Công, Trung Quốc 21-09-2022
Các hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế Giữa ASEAN và các đối tác: Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc 21-09-2022