Underline menu menu close

Dòng FDI vào Việt Nam tăng trưởng 8,2% giai đoạn 8 tháng đầu năm 2023

07:42 - 30/08/2023

Dữ liệu thống kê chính thức cho thấy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên gần 18,15 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm nay. Con số này bao gồm 1,91 tỷ USD từ ngày 1-20 tháng 8, theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

dt2303v1-16931322128711724094337

Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, có 1.924 dự án được cấp phép với tổng vốn đăng ký hơn 8,87 tỷ USD, tăng 69,5% và 39,7% về số dự án và giá trị vốn so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà đầu tư nước ngoài cam kết bổ sung hơn 4,53 tỷ USD vào 830 dự án hiện có trong khi tổng vốn góp và mua cổ phần của họ đạt 4,47 tỷ USD.

Sản xuất, chế biến dẫn đầu khi thu hút gần 13 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực bất động sản đứng thứ hai với hơn 1,76 tỷ USD, giảm 47,2% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là lĩnh vực tài chính - ngân hàng với gần 1,54 tỷ USD.

Singapore là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu trong giai đoạn được xem xét với hơn 3,83 tỷ USD, chiếm hơn 21,2% tổng vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp theo là Trung Quốc với 2,69 tỷ USD và Nhật Bản với 2,58 tỷ USD.

Hà Nội là địa phương tiếp nhận đầu tư nước ngoài nhiều nhất với tổng vốn đăng ký hơn 2,34 tỷ USD, tiếp theo là Hải Phòng với hơn 2,08 tỷ USD.

Trong khi đó, theo báo cáo của FIA, khối lượng giải ngân tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 13,1 tỷ USD.

Tính đến ngày 20 tháng 8 năm 2023, Việt Nam có 38.084 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 453,26 tỷ USD, trong đó 63,3% đã được giải ngân.