Underline menu menu close

Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia”

08:33 - 11/10/2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, nhằm tuyên truyền, giới thiệu về các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN, các hiệp định thương mại tự do (FTA) nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác (FTA ASEAN+), nâng cao nhận thức cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khai thác, tận dụng tối đa những cơ hội kinh doanh, lợi ích kinh tế do các hiệp định này mang lại, Bộ Công Thương (Vụ Chính sách thương mại đa biên) sẽ tiến hành chủ trì tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia” với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: ngày 13-14 tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

- Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

- Thành phần dự kiến: Đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương một số địa phương, Ban Thư ký ASEAN, đại diện các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp quan tâm đến thị trường ASEAN.

Các đại biểu/doanh nghiệp mong muốn tham dự có thể đăng ký thông tin với Bộ Công Thương bằng cách quét mã QR đính kèm chương trình hoặc thông qua đường dẫn: https://bit.ly/HoithaoASEAN). 

Liên hệ: Bộ Công Thương, Vụ Chính sách thương mại đa biên (CV. Đinh Thanh Sơn, ĐT: 0984551991; E-mail: sondt@moit.gov.vn; CV. Trịnh Ngọc Tú, ĐT: 0919981698, E-mail: tutrn@moit.gov.vn).