Underline menu menu close

Fourth Vietnam Economic Forum to take place in HCM City

03:49 - 03/06/2022

The fourth Vietnam Economic Forum is scheduled to take place in Ho Chi Minh City on June 5 with a focus on how to build an independent and self-reliant economy with extensive integration in the new context.

The forum will be held by the Party Central Committee’s Economic Commission, the Government, and the HCM City People’s Committee.

It will serve as a platform for ministries, sectors, localities, scientists, researchers, enterprises, and representatives of some international organisations to share opinions and viewpoints which will be considered in the Party Central Committee’s drafting of socio-economic policies, Vice Chairman of the Economic Commission Nguyen Thanh Phong told a press meeting in Hanoi on May 31.

The event’s plenary session will look into the global economy and major trends in international economic cooperation, opportunities and challenges to Vietnam in the global economy, digital technology manpower, and risk governance.

Meanwhile, three panel discussions will look into how to form a stable labour supply chain after the COVID-19 pandemic; the development of capital and real estate markets; and technological reform, digital transformation, and supply chain diversification.

Phong noted this will be the first time the forum takes place in HCM City, which is the country’s economic locomotive and was also hit hardest by the pandemic last year. It will convey a message about the strong recovery and development of the metropolis and Vietnam as a whole./.

Source: VNA

Thời gian: 08:00 05/06/2022

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Tổng số bài đăng 30.

Tiêu đề Ngày
Hội nghị “15 năm thực thi Hiệp định thương mại Tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân (AANZFTA) và cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam” 24-05-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ NHÓM ĐẶC TRÁCH VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 45 11-03-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN HẸP LẦN THỨ 30 11-03-2024
HỘI THẢO "CÁC CAM KẾT CHÍNH TRONG HIỆP ĐỊNH RCEP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG KHU VỰC" 11-12-2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CÁC CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) VÀ NHỮNG CƠ HỘI DO HIỆP ĐỊNH MANG LẠI” 28-11-2023
Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia” 11-10-2023
APEC đặt trọng tâm giải quyết rào cản “đằng sau biên giới” để khơi thông thương mại 23-11-2022
Các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu-di Lân 21-09-2022
Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định RCEP và các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Trung Quốc, Ca-na-đa, Đông Á, Cộng Ba và Hồng Công, Trung Quốc 21-09-2022
Các hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế Giữa ASEAN và các đối tác: Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc 21-09-2022