Underline menu menu close

Hội nghị “15 năm thực thi Hiệp định thương mại Tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân (AANZFTA) và cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam”

04:13 - 24/05/2024

Để kỷ niệm hành trình 15 năm thực thi Hiệp định AANZFTA và giới thiệu bản nâng cấp Hiệp định AANZFTA của Việt Nam, đồng thời đánh giá những tác động của Hiệp định AANZFTA nâng cấp đối với doanh nghiệp và các cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam trong quá trình thực thi trong thời gian tới, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Ốt-xtrây-li-a và đại diện Chương trình RT4D tại Việt Nam tổ chức Hội nghị “15 năm thực thi Hiệp định thương mại Tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân (AANZFTA) và cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam” với thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: 08:15 – 16:15 Thứ 2, ngày 10 tháng 06 năm 2024.
  • Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 08 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  • Hình thức: Trực tiếp.
  • Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Đại sứ Đại sứ quán Ốt-xtrây-li-a tại Việt Nam và đại diện Chương trình RT4D tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ Công Thương trân trọng mời Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp cử đại diện tham dự Hội nghị nêu trên. Các đại biểu/doanh nghiệp tham dự đề nghị đăng ký thông tin với Bộ Công Thương bằng cách truy cập qua đường dẫn: https://bit.ly/AANZFTARegistration trước Th 7 ngày 25 tháng 5 năm 2024

Thông tin chi tiết liên hệ: Bộ Công Thương, Vụ Chính sách thương mại đa biên (ĐT: 024 2220 5416).

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp./.

Thời gian:

Địa điểm:

Tổng số bài đăng 30.

Tiêu đề Ngày
Hội nghị “15 năm thực thi Hiệp định thương mại Tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân (AANZFTA) và cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam” 24-05-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ NHÓM ĐẶC TRÁCH VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 45 11-03-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN HẸP LẦN THỨ 30 11-03-2024
HỘI THẢO "CÁC CAM KẾT CHÍNH TRONG HIỆP ĐỊNH RCEP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG KHU VỰC" 11-12-2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CÁC CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) VÀ NHỮNG CƠ HỘI DO HIỆP ĐỊNH MANG LẠI” 28-11-2023
Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia” 11-10-2023
APEC đặt trọng tâm giải quyết rào cản “đằng sau biên giới” để khơi thông thương mại 23-11-2022
Các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu-di Lân 21-09-2022
Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định RCEP và các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Trung Quốc, Ca-na-đa, Đông Á, Cộng Ba và Hồng Công, Trung Quốc 21-09-2022
Các hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế Giữa ASEAN và các đối tác: Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc 21-09-2022