Underline menu menu close

Tình hình xuất nhập khẩu nguyên liệu công nghiệp hỗ trợ ngành nhựa

04:05 - 27/04/2022

Trong những năm vừa qua, ngành nhựa Việt Nam là một ngành phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu tuy nhiên năng lực sản xuất nguyên liệu nhựa của ngành sẽ được cải thiện và phát triển do được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã tham gia.

Xuất khẩu

Theo số liệu thống kê, tháng 12/2021, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước ước đạt trên 191,41 triệu USD, giảm 5,03% so với tháng trước; so với cùng kỳ năm 2020 tăng 54,35%. Tính đến hết năm 2021, xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 2,26 tỷ USD, tăng 68% so với năm 2020.

Trong tháng 12/2021 xuất khẩu nguyên liệu nhựa của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 136,43 triệu USD, tăng 2,16% so tháng và tăng mạnh- 101,65% so với tháng 12/2020, chiếm 71,28% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong tháng. Lũy kế năm 2021, xuất khẩu nguyên liệu nhựa của khối doanh nghiệp FDI đạt 1,52 tỷ USD, tăng 72,35% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 67,23% tổng kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.

Tháng 12/2021, Asean là thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa, đạt 49,27 triệu USD, tăng 24,33% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 34,6%, chiếm 25,74% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này. Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Pêru…

Tính đến hết năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta gồm có: Asean, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, EU. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang 5 thị trường lớn này chiếm tới trên 57,43% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này trong 11 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu

Theo số liệu thống kê, tháng 12/2021, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước ước đạt trên trên 1,1 tỷ USD, tăng 14,92% so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 tăng 19,88%. Tính đến hết năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt 11,68 tỷ USD, tăng 39,16% so với năm 2020.

Trong tháng 12/2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của khối doanh nghiệp FDI đạt trên 644,5 triệu USD, tăng 26,21% so tháng trước và tăng 27,68% so với tháng 12/2020, chiếm 58,53% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong tháng. Lũy kế năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của khối doanh nghiệp FDI đạt 6,44 tỷ USD, tăng 50,28% so với năm trước và chiếm 55,19% tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.

Tính đến hết năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta từ các thị trường đạt kim ngạch cao gồm có: Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean, Đài Loan (Trung Quốc), Ả Rập Xê Út; tỷ trọng nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới gần 80% tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước trong năm 2021.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PE, EVA, ABS, PA từ thị trường Đài Loan tăng mạnh, trong khi đó nhập khẩu PVC, PET giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại