Underline menu menu close

Infographics: Diễn biến nổi bật hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng đầu năm

02:46 - 20/05/2022

4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 242,43 tỷ USD, tăng 15,9% tương ứng tăng 33,21 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Báo Hải Quan Online