Underline menu menu close

Hội nghị "Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)" và Lễ ký bàn giao Cổng thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR)

04:04 - 11/07/2022

Hội nghị

"Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)" và Lễ ký bàn giao Cổng thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR)


Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) - Hiệp định thương mại tự do được 10 nước thành viên ASEAN và 05 đối tác: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân ký kết ngày 15 tháng 11 năm 2020 - đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khai thác tối đa và hiệu quả các cơ hội do Hiệp định RCEP đem lại nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP” nhằm giới thiệu về Hiệp định RCEP và thảo luận việc tận dụng Hiệp định để thúc đẩy thương mại và lưu thông hàng hóa giữa Việt Nam và các nước khác trong khu vực RCEP. Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội nghị cũng sẽ diễn ra Lễ ký bàn giao Cổng thông tin VNTR giữa Lãnh đạo Bộ Công Thương và đại diện Chính phủ Vương quốc Anh. Thông tin cụ thể về Hội nghị như sau:

- Chủ tọa Hội nghị: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đồng chủ tọa
- Thời gian: Từ 8h00 – 11h30, ngày 13 tháng 7 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, Hà Nội
- Hình thức: Trực tiếp kết hợp với trực tuyến
- Đối tượng tham dự Hội nghị: Lãnh đạo và đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan; các tỉnh/thành phố trên cả nước; các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp và Thương vụ của Việt Nam tại các nước tham gia Hiệp định RCEP;

Quý vị quan tâm, xin vui lòng đăng ký tham gia tại: https://forms.gle/5KkyAeUCb4rzkSbVA

Xin xem Chương trình Hội nghị dưới đây.

 

Chương trình hội nghị

“TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH RCEP” VÀ LỄ KÝ KẾT BÀN GIAO CỔNG THÔNG TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI VIỆT NAM (VNTR)

Thời gian: Từ 08h00 đến 11h30 ngày 13 tháng 7 năm 2022

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội).

08h00 – 08h20

Phát biểu khai mạc và dẫn đề

Bộ trưởng Bộ Công Thương

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

08h20 – 08h35

Tham luận: “Giới thiệu tổng quan về Hiệp định RCEP, Kế hoạch thực hiện Hiệp định của Chính phủ (theo Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và Kế hoạch thực hiện Hiệp định của Bộ Công Thương”

- Diễn giả: Lãnh đạo Bộ Công Thương

08h35 – 08h50

Tham luận: “Tận dụng cơ hội từ Hiệp định RCEP để thúc đẩy đa dạng hóa và tăng cường xuất khẩu”.

- Diễn giả: Lãnh đạo Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương

08h50 – 09h05

Tham luận: “Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức từ Hiệp định RCEP – Góc nhìn từ cộng đồng doanh nghiệp”.

- Diễn giả: Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

09h05 – 09h25

Tham luận: “Phương hướng thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may sang các thị trường khu vực RCEP”.

- Diễn giả: Lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam

09h25 – 09h45

Tham luận: “Khó khăn, thách thức trong xuất khẩu rau quả sang thị trường Trung Quốc – Giải pháp đề xuất từ phía doanh nghiệp”.

- Diễn giả: Lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam

09h45 – 10h05

Giải lao

10h05 – 10h25

Tham luận: “Thủ tục quản lý xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới – Giải pháp hỗ trợ cho hàng hóa xuất khẩu Việt Nam”.

- Diễn giả: Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh

10h25 – 10h45

Tham luận: “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản từ Việt Nam sang các thị trường khu vực RCEP”.

- Diễn giả: Lãnh đạo Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

10h45 – 10h55

Phát biểu tổng kết nội dung Triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định RCEP

- Bộ trưởng Bộ Công Thương

10h55 – 11h00

Giải lao

11h00 – 11h30

Lễ ký bàn giao Cổng thông tin VNTR

- Phát biểu chào mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương

- Phát biểu của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam

- Lãnh đạo Bộ Công Thương và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam ký Biên bản bàn giao Cổng thông tin VNTR

 

Thời gian: 08:00 13/07/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Trụ sở Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hà Nội

Tổng số bài đăng 30.

Tiêu đề Ngày
Hội nghị “15 năm thực thi Hiệp định thương mại Tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân (AANZFTA) và cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam” 24-05-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ NHÓM ĐẶC TRÁCH VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 45 11-03-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN HẸP LẦN THỨ 30 11-03-2024
HỘI THẢO "CÁC CAM KẾT CHÍNH TRONG HIỆP ĐỊNH RCEP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG KHU VỰC" 11-12-2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CÁC CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) VÀ NHỮNG CƠ HỘI DO HIỆP ĐỊNH MANG LẠI” 28-11-2023
Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia” 11-10-2023
APEC đặt trọng tâm giải quyết rào cản “đằng sau biên giới” để khơi thông thương mại 23-11-2022
Các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu-di Lân 21-09-2022
Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định RCEP và các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Trung Quốc, Ca-na-đa, Đông Á, Cộng Ba và Hồng Công, Trung Quốc 21-09-2022
Các hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế Giữa ASEAN và các đối tác: Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc 21-09-2022