Underline menu menu close

Giao thương miễn phí, rộng “cửa” hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc

07:43 - 03/06/2022

Từ ngày 13 đến ngày 17/6 tới, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao thương trực tuyến (1:1) với 10 doanh nghiệp Hàn Quốc đến từ tỉnh Chungbuk. Sự kiện do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA Hanoi) tổ chức.

Các sản phẩm Hàn Quốc sẽ được giới thiệu với các doanh nghiệp có nhu cầu của Việt Nam rất đa dạng lĩnh vực bao gồm: thực phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng, nông nghiệp (phân bón), công nghiệp (màng film cho ô tô).

Doanh nghiệp Việt Nam nhận được cơ hội tìm kiếm nhà sản xuất/cung cấp uy tín của Hàn Quốc, được hỗ trợ tích cực để biến cơ hội thành hiện thực và hợp tác thành công. Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam đều hoàn toàn miễn phí, được thực hiện bằng ngân sách của Chính phủ Hàn Quốc.

Chungbuk (hay Chungcheongbuk-do) là tỉnh nằm giữa Hàn Quốc, với nỗ lực đạt được mục tiêu chiếm 4% nền kinh tế quốc dân và tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đầu người trên 40.000 USD vào năm 2020; tạo nền tảng vững chắc để đạt lần lượt 5% và 50.000 USD vào năm 2028.

Tại đây, các ngành mỹ phẩm, thực phẩm, nông nghiệp, công nghiệp được chú trọng nhằm góp phần phát triển kinh tế và tiềm năng xuất khẩu sang các nước trên toàn thế giới.

Nguồn: Báo Hải Quan Online

Thời gian: 08:00 13/06/2022

Địa điểm: Hà Nội

Tổng số bài đăng 30.

Tiêu đề Ngày
Hội nghị “15 năm thực thi Hiệp định thương mại Tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân (AANZFTA) và cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam” 24-05-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ NHÓM ĐẶC TRÁCH VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 45 11-03-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN HẸP LẦN THỨ 30 11-03-2024
HỘI THẢO "CÁC CAM KẾT CHÍNH TRONG HIỆP ĐỊNH RCEP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG KHU VỰC" 11-12-2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CÁC CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) VÀ NHỮNG CƠ HỘI DO HIỆP ĐỊNH MANG LẠI” 28-11-2023
Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia” 11-10-2023
APEC đặt trọng tâm giải quyết rào cản “đằng sau biên giới” để khơi thông thương mại 23-11-2022
Các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu-di Lân 21-09-2022
Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định RCEP và các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Trung Quốc, Ca-na-đa, Đông Á, Cộng Ba và Hồng Công, Trung Quốc 21-09-2022
Các hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế Giữa ASEAN và các đối tác: Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc 21-09-2022