Underline menu menu close

Conference to unlock Vietnam-UK trade potential

07:33 - 20/06/2022

A conference will be co-held on June 23 by the Ministry of Industry and Trade (MoIT), the British Embassy in Vietnam and the British Chamber of Commerce Vietnam (BritCham) to support Vietnamese enterprises to join the supply chain of British enterprises.

A conference will be co-held on June 23 by the Ministry of Industry and Trade (MoIT), the British Embassy in Vietnam and the British Chamber of Commerce Vietnam (BritCham) to support Vietnamese enterprises to join the supply chain of British enterprises.

The conference "UK Market: Unlocking great potential by leveraging advantages of the UKVFTA" also aims to further promote trade relationships between the two countries, and support Vietnam enterprises to join the supply chain of British enterprises, taking advantage of the opportunities brought by the UK-Vietnam Free Trade Agreement (UKVFTA).

It will provide an opportunity for managers, experts and enterprises from both sides to discuss the benefits brought by the UKVFTA and share experience in how to capitalise on those benefits and boost bilateral trade and investment cooperation, according to the MoIT

Speakers from the MoIT, the British Embassy and BritCham will give attendees an overview of the UK market and potential for cooperation between Vietnam and British enterprises. They later talked about instructions and qualifications for exporting Vietnam’s agricultural products to the UK, potential for British enterprises to invest in Vietnam's industry and how Vietnam can be supported to develop basic and supporting industries.

There will be two sessions of discussion, one of which will provide insights into opportunities of British enterprises to invest in Vietnam and those of Vietnamese firms to join the UK’s industrial supply chain. The other will discuss experience in taking advantage of the UKVFTA to export Vietnamese agricultural products to the UK as well as required qualifications and procedures to do that./.

Source: VNA

Thời gian: 08:00 23/06/2022

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Tổng số bài đăng 26.

Tiêu đề Ngày
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CÁC CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) VÀ NHỮNG CƠ HỘI DO HIỆP ĐỊNH MANG LẠI” 28-11-2023
Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia” 11-10-2023
APEC đặt trọng tâm giải quyết rào cản “đằng sau biên giới” để khơi thông thương mại 23-11-2022
Các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu-di Lân 21-09-2022
Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định RCEP và các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Trung Quốc, Ca-na-đa, Đông Á, Cộng Ba và Hồng Công, Trung Quốc 21-09-2022
Các hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế Giữa ASEAN và các đối tác: Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc 21-09-2022
Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Lần thứ 54 21-09-2022
Hội nghị "Triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)" và Lễ ký bàn giao Cổng thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR) 11-07-2022
Giao thương trực tuyến thực phẩm chế biến Việt Nam – Nhật Bản 2022 20-06-2022
Hội nghị “Phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam - Triển khai Nghị định 85/2021/NĐ-CP” 14-06-2022