Underline menu menu close

Business forum to seek cooperation opportunities with Australia

03:00 - 09/06/2022

A Vietnam-Australia business forum is to take place next week to support enterprises of the two countries to seek cooperation opportunities and technology transfer in clean energy, hi-tech agriculture and digital transformation applications.

The “Vietnam – Australia Business Cooperation Forum: Technology Transfer and Business Opportunities between Innovation Ecosystems in Australia and Vietnam” will be organised by the Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) in collaboration with the Ministry of Science and Technology (MOST), University of Technology Sydney (UTS), Saigon Innovation Hub (SIHUB), and Ho Chi Minh City University of Technology on June 16.

It is supported by the Australia-Vietnam Enhanced Economic Engagement Grant (AVEG) under which the Government of Australia is committed to providing close to 2 million USD to assist small businesses in Vietnam, starting mid-2021.

The forum, to be held both in person in HCM City and on virtual platforms, expects to see the presence of leaders of Vietnam and Australia as well as experts and business representatives from both sides.

Discussions will focus on the application of digital transformation in search and rescue, climate change response, health care, benefit-sharing scheme in energy projects, preservation of agricultural and aquatic products using solar power, agricultural product traceability using Blockchain, Internet of Things (IoT)-based smart farming solutions, biomethane production from agricultural residues, energy efficiency, and others.

Last November, Vietnam and Australia adopted the Enhanced Economic Engagement Strategy, with the aim of becoming top-ten trading partners and doubling two-way investment.

According to the DFAT, the Vietnam-Australia trade expanded 8.6 percent annually over the past two decades. In 2020, Australia’s investment into Vietnam reached 1.38 billion AUD (966 million USD), accounting for 0.51 percent of the latter’s total FDI.

Australia provided ODA loans worth 78.9 million AUD to Vietnam from 2020 – 2021./.

Source: VNA

Thời gian: 09:00 16/06/2022

Địa điểm: Ho Chi Minh City

Tổng số bài đăng 30.

Tiêu đề Ngày
Hội nghị “15 năm thực thi Hiệp định thương mại Tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân (AANZFTA) và cơ hội cho hàng xuất khẩu Việt Nam” 24-05-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ NHÓM ĐẶC TRÁCH VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 45 11-03-2024
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN HẸP LẦN THỨ 30 11-03-2024
HỘI THẢO "CÁC CAM KẾT CHÍNH TRONG HIỆP ĐỊNH RCEP VÀ TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI VỚI CHUỖI CUNG ỨNG KHU VỰC" 11-12-2023
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “GIỚI THIỆU CÁC CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (RCEP) VÀ NHỮNG CƠ HỘI DO HIỆP ĐỊNH MANG LẠI” 28-11-2023
Hội thảo “Giới thiệu Cộng đồng Kinh tế ASEAN và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN mà Việt Nam tham gia” 11-10-2023
APEC đặt trọng tâm giải quyết rào cản “đằng sau biên giới” để khơi thông thương mại 23-11-2022
Các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Ốt-xtrây-li-a và Niu-di Lân 21-09-2022
Hội nghị Bộ trưởng Hiệp định RCEP và các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các đối tác: Trung Quốc, Ca-na-đa, Đông Á, Cộng Ba và Hồng Công, Trung Quốc 21-09-2022
Các hội nghị Tham vấn Bộ trưởng Kinh tế Giữa ASEAN và các đối tác: Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc 21-09-2022