Underline menu menu close

Bảng tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 01/2022

05:43 - 10/02/2022

Tổng hợp các FTA của Việt Nam tính đến tháng 01/2022

STT

FTA

Hiện trạng

Đối tác

FTAs đã có hiệu lực

1

AFTA

Có hiệu lực từ 1993

ASEAN

2

ACFTA

Có hiệu lực từ 2005

ASEAN, Trung Quốc

3

AKFTA

Có hiệu lực từ 2007

ASEAN, Hàn Quốc

4

AJCEP

Có hiệu lực từ 2008

ASEAN, Nhật Bản

5

VJEPA

Có hiệu lực từ 2009

Việt Nam, Nhật Bản

6

AIFTA

Có hiệu lực từ 2010

ASEAN, Ấn Độ

7

AANZFTA

Có hiệu lực từ 2010

ASEAN, Australia, New Zealand

8

VCFTA

Có hiệu lực từ 2014

Việt Nam, Chi Lê

9

VKFTA

Có hiệu lực từ 2015

Việt Nam, Hàn Quốc

10

VN – EAEU FTA

Có hiệu lực từ 2016

Việt Nam, Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan

11

CPTPP

(Tiền thân là TPP)

Có hiệu lực từ 30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019

Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia

12

AHKFTA

Có hiệu lực tại Hong Kong (Trung Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Việt Nam từ 11/06/2019

ASEAN, Hong Kong (Trung Quốc)

13

EVFTA

Có hiệu lực từ 01/08/2020

Việt Nam, EU (27 thành viên)

14

UKVFTA

Có hiệu lực tạm thời từ 01/01/2021, có hiệu lực chính thức từ 01/05/2021

Việt Nam, Vương quốc Anh

15

RCEP

Có hiệu lực từ 01/01/2022

ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand

FTA đang đàm phán

16

Việt Nam – EFTA FTA

Khởi động đàm phán tháng 5/2012

Việt Nam, EFTA (Thụy Sĩ, Na uy, Iceland, Liechtenstein)

17

Việt Nam – Israel FTA

Khởi động đàm phán tháng 12/2015

Việt Nam, Israel

 

Nguồn: Trung tâm WTO