Underline menu menu close

Áp dụng thuế phòng vệ thương mại đối với dây hàn thép và thép cuộn, thép dây

02:57 - 06/05/2022

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện áp dụng thuế phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm vật liệu hàn, dây hàn thép và thép cuộn, thép dây.

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 15/4/2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 706/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2022, thời hạn áp dụng là 120 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Qua rà soát đối tượng bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời theo quy định tại mục 1 thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-BCT, Tổng cục Hải quan nhận thấy trường hợp sản phẩm dây hàn thép đặc không lõi thuốc được phân loại theo mã HS 7217.10.10 và 7229.90.99 thuộc đối tượng áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời.

Đồng thời sản phẩm thép cuộn, thép dây được phân loại theo mã HS 7217.10.10 và 7229.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau thuộc đối tượng bị áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 (thời hạn áp dụng từ 22/3/2020 đến 22/3/2023).

Do đó, nhằm đảm bảm thực hiện đúng quy định của Bộ Công Thương tại 2 quyết định nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ căn cứ đối tượng hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời (tên gọi và mô tả hàng hóa), mức thuế suất thuế chống bán phá giá tạm thời quy định tại thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ BCT của Bộ Công Thương và đối tượng hàng hóa bị áp dụng thuế chống lần tránh biện pháp phòng vệ thương mại, mức thuế suất thuế chống lần tránh biện pháp phòng vệ thương mại quy định tại thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 920/QĐ-BCT để hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng chính sách thuế.

Đối với thuế chống bán phá giá tạm thời quy định tại Quyết định số 706/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ bảng mã thuế suất thuế chống bán phá giá đã đăng trên website: https://tongcuc.customs.gov.vn để khai báo mã chịu thuế và mức thuế suất tương ứng trên tờ khai hải quan.

Nguồn: Báo Doanh nghiệp và Hải quan