Underline menu menu close

9 mặt hàng xuất khẩu tỷ đô hai tháng đầu năm

06:35 - 23/03/2022

Hai tháng đầu năm 2022 có ít ngày làm việc hơn do doanh nghiệp nghỉ ăn Tết nguyên đán. Mặc dù vậy, kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt có 9 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.

Nguồn: Báo Công Thương