Underline menu menu close

Viet Nam records trade surplus of over US$20 billion over 8 months of 2023

07:59 - 30/08/2023

Viet Nam racked up a trade surplus of US$20.19 billion during the first eight months of the year, the General Statistics Office (GSO) reported Tuesday.

xnk-16932993734681537866407

In August, trade between Viet Nam and the rest of the world was estimated at US$60.92 billion, up 6.7 percent over the previous month, but down 7.9 percent over the same period from last year.

In January-August period, total import and export turnover of goods stood at US$435.23 billion, down 13.1 percent on-year, of which export value decreased by 10 percent to US$227.71 billion and imports fell by 16.2 percent to US$207.52 billion.

The domestic economic sector raked in US$59.92 billion, representing a drop of 9.2 percent and accounting for 26.3 percent of the country's total export turnover.

Meanwhile, the foreign direct investment (FDI) sector earned a turnover of US$167.79 billion, representing a fall of 10.3 percent and accounting for 73.7 percent of total export turnover.

During the reviewed period, the U.S. remained the largest importer of Vietnamese goods with US$62.3 billion while China maintained its position as the biggest supplier of goods to Viet Nam with US$68.1 billion. 

The Southeast Asian nation enjoyed a trade surplus with the U.S. (US$53 billion), the EU (US$19.6 billion) and Japan (US$1.15 billion) while reporting a trade deficit with China (US$32.2 billion), South Korea (US$17.3 billion) and ASEAN (US$5.2 billion).

Tổng số bài đăng 233.

Tiêu đề Ngày
ASEAN vượt Mỹ và Liên minh châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc 08-09-2023
Việt Nam xuất siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Dòng FDI vào Việt Nam tăng trưởng 8,2% giai đoạn 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Việt Nam và Singapore ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng 30-08-2023
VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ HAI VỀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA) PHIÊN BẢN 3.0 TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN 30-08-2023
8 tháng đầu năm, vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng trưởng tích cực 30-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: ỐT-XTRÂY-LI-A, NIU DI-LÂN, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ ASEAN CỘNG BA NGÀY 22/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: HOA KỲ, TRUNG QUỐC, NGA, ẤN ĐỘ, ĐÔNG Á VÀ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG HIỆP ĐỊNH RCEP NGÀY 21/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC: LIÊN MINH CHÂU ÂU, CA-NA-ĐA, TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI, HỒNG CÔNG-TRUNG QUỐC NGÀY 20/8/2023 21-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 55 19/8/2023 21-08-2023