Underline menu menu close

Solving problems with declarations about on-spot import for export production

03:46 - 18/05/2022

Facing problems of local customs units about applying the customs regime for declarations about on-spot import for export production, the General Department of Customs gave specific instructions.

Accordingly, the local customs units asked the General Department of Customs to guide the customs regime for on-spot imports in cases where an enterprise imports goods for export production from non-tariff zones, they will apply the customs regime E31 or A12 and tax policy applicable to imported goods for export production from non-tariff zones.

Responding to this question, the General Department of Customs said, based on the current regulations in Clause 7, Article 16 of the Law on Import Tax and Export Tax; Clause 20, Article 5 of the Law on Value Added Tax; Clause 5, Article 30 of Decree 82/2018/ND-CP of the Government; Point h, Clause 2, Article 12 of Decree 134/2016/ND-CP as amended and supplemented in Clause 6, Article 1 of Decree 18/2021/ND-CP, if an export processing enterprise sells goods to a foreign individual or organization but the foreign individual or organization asks the export processing enterprise to deliver the goods to a domestic enterprise through a sale contract between the domestic enterprise and the foreign enterprise, the goods imported on the spot by the domestic enterprise from the export processing enterprise will be exempt from import tax if they meet provisions in Clause 2, Article 12 of Decree 134/2016/ND-CP as amended and supplemented in Clause 6, Article 1 of Decree 18/2021/ND-CP.

The declaration using customs regime E31 - import of materials for export production, which is exempt from import tax and not subject to VAT.

Source: Customs News

Tổng số bài đăng 233.

Tiêu đề Ngày
ASEAN vượt Mỹ và Liên minh châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc 08-09-2023
Việt Nam xuất siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Dòng FDI vào Việt Nam tăng trưởng 8,2% giai đoạn 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Việt Nam và Singapore ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng 30-08-2023
VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ HAI VỀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA) PHIÊN BẢN 3.0 TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN 30-08-2023
8 tháng đầu năm, vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng trưởng tích cực 30-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: ỐT-XTRÂY-LI-A, NIU DI-LÂN, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ ASEAN CỘNG BA NGÀY 22/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: HOA KỲ, TRUNG QUỐC, NGA, ẤN ĐỘ, ĐÔNG Á VÀ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG HIỆP ĐỊNH RCEP NGÀY 21/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC: LIÊN MINH CHÂU ÂU, CA-NA-ĐA, TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI, HỒNG CÔNG-TRUNG QUỐC NGÀY 20/8/2023 21-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 55 19/8/2023 21-08-2023