Underline menu menu close

Ranking Vietnam's GDP in 2022 in ASEAN according to the latest forecasts of international organizations

09:34 - 28/11/2022

Based on strong growth results in the first 9 months of 2022, international organizations have made economic growth forecasts for Vietnam and ASEAN countries in 2022.

 

According to the "World Economic Outlook Update" report released in October 2022 by the International Monetary Fund (IMF), Indonesia's GDP is forecast to lead the way in the ASEAN region, reaching 1.290 billion USD. Following Indonesia is Thailand with a GDP of 534.76 billion USD.

 

Along with that, Malaysia, Singapore, Vietnam, and the Philippines are forecasted to have a GDP of $434.06 billion, 423.63 billion USD, $413.81 billion, and $401.66 billion respectively. Thus, the size of Vietnam's GDP in 2022, according to the IMF's forecast, ranks fifth in the ASEAN region.

 

According to the Asian Development Outlook Update (ADO) 2022 released by the Asian Development Bank (ADB) in September 2022, ADB maintains its growth forecast for Vietnam at 6.5% in 2022 and 6.7% in 2023, as announced in July 2022.

 

In addition, ADB forecasts that the growth of the Philippines is equivalent to that of Vietnam, reaching 6.5%, leading the GDP growth in 2022 in ASEAN. After the Philippines and Vietnam are Malaysia with a GDP growth forecast of 6%, ranking third in the region.

 

At the same time, Indonesia, Cambodia, Singapore, Thailand, Laos, Brunei, and Myanmar have GDP growth forecasts of 5.4% respectively; 5.3%; 3.7%, 2.9%; 2.5%; 2.2%, and 2%.

 

With these growth forecasts, Indonesia is the country with the largest GDP in the region, reaching 1.212 billion USD. Thailand has the second largest GDP with 562.06 billion USD. Philippines, Malaysia, and Singapore respectively ranked 3rd, 4th, and 5th with a GDP scale of 410.81 billion USD; $393.38 billion, and $392.66 billion. Vietnam ranked 6th with a GDP of 391.92 billion USD according to ADB's forecast.

 

According to the report "ASEAN+3 Regional Economic Outlook in 2022" of the ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) published in October 2022, Vietnam's economic growth is forecast to reach 7%. in 2022, ranking 2nd in ASEAN.

 

AMRO forecasts Malaysia's GDP growth in 2022 to lead the way in ASEAN with 7.3%. Malaysia and Vietnam are the Philippines with a GDP growth of 6.9%. At the same time, Indonesia, Cambodia, Laos, Thailand, Singapore, Myanmar, and Brunei have GDP growth forecasts of 5.2%; 5%; 4.9%, 3.2%; 3.1%; 1.5%, and 0.7% respectively.

 

With the forecast levels of AMRO, Indonesia is still the country with the largest GDP in the region, reaching 1,209.8 billion USD. Thailand has the second largest GDP scale with 563.70 billion USD. Philippines, Malaysia, and Singapore respectively ranked 3rd, 4th, and 6th with a GDP scale of 412.36 billion USD; $398.2 billion, and $390.39 billion. Vietnam ranked in 5th place with a GDP scale of 393.76 billion USD according to the latest forecast of ARMO.

 

Source: Soha News

Tổng số bài đăng 233.

Tiêu đề Ngày
ASEAN vượt Mỹ và Liên minh châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc 08-09-2023
Việt Nam xuất siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Dòng FDI vào Việt Nam tăng trưởng 8,2% giai đoạn 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Việt Nam và Singapore ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng 30-08-2023
VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ HAI VỀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA) PHIÊN BẢN 3.0 TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN 30-08-2023
8 tháng đầu năm, vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng trưởng tích cực 30-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: ỐT-XTRÂY-LI-A, NIU DI-LÂN, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ ASEAN CỘNG BA NGÀY 22/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: HOA KỲ, TRUNG QUỐC, NGA, ẤN ĐỘ, ĐÔNG Á VÀ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG HIỆP ĐỊNH RCEP NGÀY 21/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC: LIÊN MINH CHÂU ÂU, CA-NA-ĐA, TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI, HỒNG CÔNG-TRUNG QUỐC NGÀY 20/8/2023 21-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 55 19/8/2023 21-08-2023