Underline menu menu close

Phát triển thị trường UK đối với ngành hàng dệt may

04:36 - 06/10/2023

Thời gian: 11/2022 

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Bộ Công Thương công bố ấn phẩm "Phát triển thị trường UK đối với ngành hàng dệt may". Ấn phẩm được biên soạn nhằm hướng đến những thông tin về cam kết theo ngành hàng, đánh giá cụ thể cơ hội, tình hình thị trường, khả năng xúc tiến xuất khẩu, phát triển nguồn hàng phù hợp với nhu cầu, định hướng của thị trường UK, trước mắt trong giai đoạn đến năm 2025. Đây là thời gian đầu thực thi Hiệp định nên nhiều doanh nghiệp có thể còn chưa nắm bắt hết các quy định, chưa có đầy đủ thông tin một cách có hệ thống về các cơ hội thị trường được mở ra nhờ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA).

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm tại đây