Underline menu menu close

MoF reviews efficiency of Double Taxation Agreements

02:59 - 23/05/2022

The Minister of Finance has just signed and issued a decision on reviewing and evaluating the efficiency of Double Taxation Agreements and their impact on Vietnam's tax policy and adjustment orientations.

Accordingly, the Decision states the action plan of the Ministry of Finance in implementing the Prime Minister’s Decision 2072/QD-TTg on approving the Project on “Reviewing and evaluating the efficiency of double Taxation Agreements and their impact on Vietnam's tax policy and adjustment orientations”.

The Ministry of Finance sets out a plan to develop a strategy for negotiating and signing the agreement for 2021-2030. Accordingly, the General Department of Taxation will be in charge of analyzing the foreign investment in Vietnam and investment from Vietnam abroad to propose the selection of priority partners based on the criteria of political relations, diplomacy, trade, and investment that need to sign the tax agreement in the near future; develop a negotiation plan for Double Taxation Agreement for 2021-2030. The country’s top tax authority will coordinate with relevant units to negotiate with selected partner countries.

In addition, the ministry also revises negotiation policies with new partners. The General Department of Taxation is in charge of studying international trends on new regulations of tax agreements; proposing Vietnam's tax agreement policy for each signing partner, and ensuring efficiency when participating in tax agreement negotiations.

The top tax authority will renegotiate signed tax agreements, and develop agreement provisions on income from digital economic activities.

The Ministry of Finance has requested the General Department of Taxation to coordinate with competent agencies to adjust domestic laws due to the impact of tax agreements and implementing international commitments.

Source: Customs News

Tổng số bài đăng 233.

Tiêu đề Ngày
ASEAN vượt Mỹ và Liên minh châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc 08-09-2023
Việt Nam xuất siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Dòng FDI vào Việt Nam tăng trưởng 8,2% giai đoạn 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Việt Nam và Singapore ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng 30-08-2023
VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ HAI VỀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA) PHIÊN BẢN 3.0 TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN 30-08-2023
8 tháng đầu năm, vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng trưởng tích cực 30-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: ỐT-XTRÂY-LI-A, NIU DI-LÂN, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ ASEAN CỘNG BA NGÀY 22/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: HOA KỲ, TRUNG QUỐC, NGA, ẤN ĐỘ, ĐÔNG Á VÀ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG HIỆP ĐỊNH RCEP NGÀY 21/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC: LIÊN MINH CHÂU ÂU, CA-NA-ĐA, TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI, HỒNG CÔNG-TRUNG QUỐC NGÀY 20/8/2023 21-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 55 19/8/2023 21-08-2023