Underline menu menu close

Giới thiệu về cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định CPTPP

02:44 - 04/10/2023

Thời gian: 14/12/2022

Đơn vị thực hiện: Bộ Công Thương

Tự chứng nhận xuất xứ (TCNXX) là một cơ chế chứng nhận xuất xứ phổ biến và được áp dụng tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới trong những năm trở lại đây. Nhiều hiệp định thương mại tự do giữa các quốc gia trên thế giới đã đưa quy định để áp dụng cơ chế này đối với hàng hoá xuất nhập khẩu lưu thông trong khu vực mậu dịch tự do đó, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như thúc đẩy hoạt động thương mại giữa các quốc gia. Tuy nhiên, cơ chế TCNXX còn tương đối mới mẻ với Việt Nam. Việt Nam mới chỉ biết đến cơ chế này trong thời gian 10 năm trở lại đây khi các nước thành viên ASEAN bắt đầu đàm phán và thực hiện chương trình thí điểm về TCNXX đối với nhà xuất khẩu đủ điều kiện trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA.

Nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu có thông tin một cách đầy đủ và có hệ thống về cơ chế TCNXX trong Hiệp định CPTPP, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đã biên soạn cuốn sách “Giới thiệu về cơ chế Tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)”. Đây là cuốn sách được biên soạn bởi các chuyên gia là những người trực tiếp tham gia đàm phán nội dung quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định CPTPP và trực tiếp hướng dẫn, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong nước liên quan đến lĩnh vực này.

Bản mềm Ấn phẩm được đính kèm tại đây