Underline menu menu close

9 months of FDI attraction increased by 7.7%

09:50 - 27/09/2023

According to the Foreign Investment Department (Ministry of Planning and Investment), as of September 20, 2023, total foreign investment (FDI) registered in Vietnam reached nearly 20.21 billion USD, an increase of 7.7 billion USD. % compared to the same period in 2022.

R (4)

This number includes the total newly registered capital, adjustments and capital contributions, share purchases, and capital contributions of foreign investors. Although FDI capital increased compared to the same period last year, it still decreased by 0.5 percentage points compared to the first 8 months of 2023. Among these, in addition to investment capital adjusted to decrease, new investment capital and capital contributions and share purchases still remained. continued to increase over the same period.

Specifically, in 9 months, there were 2,254 new investment projects granted Investment Registration Certificates, an increase of 66.3% over the same period with a total registered capital of more than 10.23 billion USD - an increase of 43.6% over the same period. % over the same period.

There were 934 projects registered to adjust investment capital, an increase of 21.5% over the same period with a total additional investment capital of more than 5.15 billion USD - a decrease of 37.3% over the same period. There were 2,539 transactions of capital contribution and share purchase by foreign investors, down 5.9% over the same period and the total value of capital contribution reached more than 4.82 billion USD - an increase of 47%.

In 9 months, foreign investors have invested in 18 industries out of 21 national economic sectors. The processing and manufacturing industry continues to maintain its leading position for many consecutive years with a total investment capital of more than 14 billion USD, accounting for nearly 69.3% of total registered investment capital and increasing by 15.5%. compared to the same period.

The real estate business ranked second with a total investment capital of nearly 1.94 billion USD, accounting for more than 9.6% of total registered investment capital, down 45% over the same period. The banking and finance, wholesale, and retail industries ranked 3rd and 4th with total registered capital of nearly 1.54 billion USD (nearly 63.8 times) and nearly 734 million USD (up 18.7%), respectively. The rest are other industries.

In terms of the number of new projects, the processing and manufacturing industry is also the leading sector in the number of new projects, accounting for 32.6% and capital adjustment projects accounting for 56.3%. The wholesale and retail industry leads in the number of capital contribution and share purchase transactions, accounting for 41.4%.

Tổng số bài đăng 233.

Tiêu đề Ngày
ASEAN vượt Mỹ và Liên minh châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc 08-09-2023
Việt Nam xuất siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Dòng FDI vào Việt Nam tăng trưởng 8,2% giai đoạn 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Việt Nam và Singapore ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng 30-08-2023
VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ HAI VỀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA) PHIÊN BẢN 3.0 TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN 30-08-2023
8 tháng đầu năm, vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng trưởng tích cực 30-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: ỐT-XTRÂY-LI-A, NIU DI-LÂN, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ ASEAN CỘNG BA NGÀY 22/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: HOA KỲ, TRUNG QUỐC, NGA, ẤN ĐỘ, ĐÔNG Á VÀ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG HIỆP ĐỊNH RCEP NGÀY 21/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC: LIÊN MINH CHÂU ÂU, CA-NA-ĐA, TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI, HỒNG CÔNG-TRUNG QUỐC NGÀY 20/8/2023 21-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ASEAN LẦN THỨ 55 19/8/2023 21-08-2023