Underline menu menu close

249 procedures connected to National Single Window

07:22 - 07/06/2022

With five administrative procedures of the Ministry of Defense that have just been implemented nationwide through the National Single Window (NSW), the total number of procedures connected to NSW has increased to 249.

According to the General Department of Customs - the standing agency of the National Steering Committee on ASEAN Single Window (ASW), National Single Window (NSW) and trade facilitation, five administrative procedures of the Ministry of Defense have just connected to the NSW (from May 30), including; electronic border guard procedures at land border gates for tourist groups and official delegations on exit and entry; electronic border guard procedures at land border gates for Vietnamese citizens on exit or entry; procedures for amending and supplementing electronic border guard dossiers at land border gates; electronic border procedures for visa issuance at land border gates and seaports; and procedures for amending and supplementing electronic border guard dossiers for visa recipients at border gates.

In Decision 1258/QD-TTg dated August 17, 2020 of the Prime Minister on amending and supplementing a number of contents of Decision 1254/QD-TTg dated September 26, 2018 of the Prime Minister on the promulgation of the Action Plan to promote the NSW, the ASEAN, reform of specialized inspection for export and import goods and trade facilitation for the 2018-2020 period, the Ministry of National The department has many administrative procedures that must be implemented on the NSW.

On May 30, 2022, the Ministry of National Defense officially connected five procedures, the remaining one administrative procedure is "electronic border guard procedures at land border gates for drivers and passengers and vehicles on entry and exit”, which will be connected in the near future.

According to the latest data of the General Department of Customs, as of May 30, 2022, there were 249 procedures of 13 ministries and agencies connected to the NSW.

Source: Customs News

Tổng số bài đăng 234.

Tiêu đề Ngày
Việt Nam-Indonesia sớm đưa thương mại song phương vượt 15 tỷ USD 08-09-2023
ASEAN vượt Mỹ và Liên minh châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc 08-09-2023
Việt Nam xuất siêu hơn 20 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Dòng FDI vào Việt Nam tăng trưởng 8,2% giai đoạn 8 tháng đầu năm 2023 30-08-2023
Việt Nam và Singapore ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng 30-08-2023
VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ HAI VỀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA) PHIÊN BẢN 3.0 TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN 30-08-2023
8 tháng đầu năm, vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam tăng trưởng tích cực 30-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: ỐT-XTRÂY-LI-A, NIU DI-LÂN, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ ASEAN CỘNG BA NGÀY 22/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: HOA KỲ, TRUNG QUỐC, NGA, ẤN ĐỘ, ĐÔNG Á VÀ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG HIỆP ĐỊNH RCEP NGÀY 21/8/2023 22-08-2023
THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC: LIÊN MINH CHÂU ÂU, CA-NA-ĐA, TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI, HỒNG CÔNG-TRUNG QUỐC NGÀY 20/8/2023 21-08-2023