Underline menu menu close

HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN (AANZFTA)

Mối quan hệ đối thoại ASEAN-Australia đã phát triển và trưởng thành đáng kể kể từ khi Australia trở thành Đối tác Đối thoại đầu tiên của ASEAN cách đây hơn ba thập kỷ vào năm 1974.

Trong những năm qua, quan hệ đối tác ASEAN-Australia không ngừng được củng cố và nâng cao. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Australia, cùng với New Zealand, đã gặp nhau vào năm 2004 để kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại của họ. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2004, các Nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung của các Nhà Lãnh đạo tại Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Australia và New Zealand nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối thoại của họ trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội.

Với mối quan hệ thực chất với ASEAN được xây dựng hơn 35 năm, ASEAN và Australia đang chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia lần thứ nhất sẽ được triệu tập vào tháng 10 năm 2010.

Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand

Phụ lục I - Biểu cam kết thuế quan

Quy định chung (tiếng Anh)

Australia (tiếng Anh)

Brunei Darussalam (tiếng Anh)

Cambodia (tiếng Anh)

Indonesia (tiếng Anh)

Lào (tiếng Anh)

Malaysia (tiếng Anh)

Myanmar (tiếng Anh)

New Zealand (tiếng Anh)

Philippines (tiếng Anh)

Singapore (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

Phụ lục 2 - Quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng (tiếng Anh)

Phụ lục 3 – Biểu cam kết về các ngành dịch vụ 

Australia (tiếng Anh)

Brunei Darussalam (tiếng Anh)

Cambodia (tiếng Anh)

Indonesia (tiếng Anh)

Lào (tiếng Anh)

Malaysia (tiếng Anh)

Myanmar (tiếng Anh)

New Zealand (tiếng Anh)

Philippines (tiếng Anh)

Singapore (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

Phụ lục 4 – Biểu cam kết về di chuyển thể nhân 

Australia (tiếng Anh)

Brunei Darussalam (tiếng Anh)

Cambodia (tiếng Anh)

Indonesia (tiếng Anh)

Lào (tiếng Anh)

Malaysia (tiếng Anh)

Myanmar (tiếng Anh)

New Zealand (tiếng Anh)

Philippines (tiếng Anh)

Singapore (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

Hiệp định thi hành Chương trình Hợp tác Kinh tế ASEAN - Australia - New Zealand theo quy định của Chương 12 (về Hợp tác Kinh tế) của Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (tiếng Anh)

Giải thích Điều 1 của Chương 2 (về thương mại Hàng hóa) của Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (tiếng Anh)

Nghị định thư sửa đổi đầu tiên (2014) (tiếng Anh)

 

Biên bản ghi nhớ về chương trình hợp tác phát triển giữa ASEAN và Australia (AADCP) III (tiếng Anh)

Chương trình hành động để thực thi Tuyên bố chung của ASEAN và Australia (tiếng Anh)