Underline menu menu close

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNG CÔNG, TRUNG QUỐC (AHKFTA)

Hồng Kong và ASEAN khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA) từ tháng 7/2014. Sau 10 vòng đàm phán, ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA).

Hiệp định Thương mại Tự do (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư (AHKIA) có hiệu lực đầy đủ vào ngày 12/2/2021.

Hiệp định này bao hàm toàn diện các lĩnh vực từ thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, hợp tác kinh tế và kỹ thuật, công cụ giải quyết tranh chấp và các lĩnh vực liên quan khác. Hiệp định được kỳ vọng sẽ cải thiện luật pháp, phát triển mở cửa thị trường và đối xử công bằng, bình đẳng trong thương mại và đầu tư, đồng thời đem lại nhiều cơ hội kinh doanh, đầu tư và hợp tác giữa Hồng Kông và ASEAN.

Các Hiệp định cũng sẽ mở rộng mạng lưới Hiệp định đầu tư và FTA của Hồng Kông tới tất cả các nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á, dự kiến sẽ có hiệu lực sớm nhất vào ngày 1 tháng 1 năm 2019, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Chương 1: Thành lập Khu vực Thương mại tự do, Mục tiêu, Định nghĩa chung và Diễn giải (tiếng Anh)

Chương 2: Thương mại Hàng hóa (tiếng Anh)

Phụ lục 2-1: Lộ trình cắt giảm thuế quan (tiếng Anh)

Phần 2: Biểu cam kết của Brunei (tiếng Anh)

Phần 3: Biểu cam kết của Campuchia (tiếng Anh)

Phần 4: Biểu cam kết của Indonesia (tiếng Anh)

Phần 5: Biểu cam kết của Lào (tiếng Anh)

Phần 6: Biểu cam kết của Malaysia (tiếng Anh)

Phần 7: Biểu cam kết của Myanmar (tiếng Anh)

Phần 8: Biểu cam kết của Philippines (tiếng Anh)

Phần 9: Biểu cam kết của Singapore  (tiếng Anh)

Phần 10: Biểu cam kết của Thái Lan (tiếng Anh)

Phần 11: Biểu cam kết của Việt Nam (tiếng Anh)

Phần 12: Biểu cam kết của Hồng Kông (Trung Quốc) (tiếng Anh)

Chương 3: Quy tắc xuất xứ (tiếng Anh)

Phụ lục 3-1: Các thủ tục chứng nhận xuất xứ (tiếng Anh)

Phụ lục 3-2: Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng (tiếng Anh)

Phụ lục 3-3: Các quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng đã rà soát (tiếng Anh)

Chương 4: Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại (tiếng Anh)

Chương 5: Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (tiếng Anh)

Chương 6: Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Kỹ thuật, và Quy trình đánh giá sự phù hợp (tiếng Anh)

Chương 7: Phòng vệ Thương mại (tiếng Anh)

Chương 8: Thương mại Dịch vụ (tiếng Anh)

Phụ lục 8-1: Lộ trình cam kết đặc biệt  (tiếng Anh)

Brunei (tiếng Anh)

Campuchia (tiếng Anh)

Indonesia (tiếng Anh)

Lào (tiếng Anh)

Malaysia (tiếng Anh)

Myanmar (tiếng Anh)

Philippines (tiếng Anh)

Singapore (tiếng Anh)

Thái Lan (tiếng Anh)

Việt Nam (tiếng Anh)

Hồng Kông (Trung Quốc) (tiếng Anh)

Chương 9: Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (tiếng Anh)

Chương 10: Sở hữu Trí tuệ (tiếng Anh)

Chương 11: Các ngoại lệ và Điều khoản chung (tiếng Anh)

Chương 12: Các điều khoản thể chế (tiếng Anh)

Chương 13: Tham vấn và Giải quyết tranh chấp (tiếng Anh)

Phụ lục 13-1: Quy tắc về thủ tục tiến hành Tòa án Trọng tài (tiếng Anh)

Chương 14: Các điều khoản cuối cùng (tiếng Anh)

Văn kiện Hiệp định Đầu tư

Hiệp định đầu tư (tiếng Anh)

Hiệp định bên lề với Brunei, Malaysia và Singapore (tiếng Anh)

Hiệp định bên lề với Singapore (tiếng Anh)