Underline menu menu close

Xử lý vướng mắc về tờ khai nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu

01:25 - 13/05/2022

Trước vướng mắc của một số đơn vị hải quan địa phương về áp mã loại hình tờ khai nhập khẩu tại chỗ để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể.

Theo đó, các đơn vị đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất loại hình nhập khẩu tại chỗ và đối với trường hợp doanh nghiệp nhập sản xuất xuất khẩu từ khu phi thuế quan sẽ thực hiện mã loại hình E31 hay A12 và chính sách thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu từ khu phi thuế quan.

Trả lời vướng mắc, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ các quy định hiện hành tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng; khoản 5 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ; điểm h khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP thì trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng được tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp nội địa thông qua hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp nước ngoài thì hàng hóa do doanh nghiệp nội địa nhập khẩu tại chỗ từ doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

Tờ khai sử dụng mã loại hình E31 - nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT.

Nguồn: Báo Hải Quan Online