Underline menu menu close

VÒNG ĐÀM PHÁN THỨ HAI VỀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA) PHIÊN BẢN 3.0 TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN

04:24 - 30/08/2023

Vòng đàm phán thứ hai nhằm nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) 3.0 giữa ASEAN và Trung Quốc đã được tổ chức vào ngày 10-12 tháng 4 năm 2023 tại Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của các quan chức Trung Quốc, 10 nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Hai bên bắt đầu đàm phán toàn diện về nhiều lĩnh vực trong FTA Phiên bản 3.0, đồng thời thảo luận về sự cởi mở và hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, thương mại hàng hóa, đầu tư, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, v.v.

Các cuộc đàm phán về Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc phiên bản 3.0 đã được triển khai vào tháng 11 năm 2022 và vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức trực tuyến vào tháng 2 năm 2023. Vòng đàm phán này là cuộc đàm phán đầu tiên được tổ chức tại chỗ giữa hai bên. Hai bên cam kết nâng cao mức độ cởi mở trên mặt trận kinh tế và thương mại, mở rộng hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực mới nổi, không ngừng làm phong phú thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc và thúc đẩy thịnh vượng và phát triển chung trong khu vực.

WhatsApp-Image-2023-04-12-at-15.04.00