Underline menu menu close

Việt Nam tích cực đàm phán, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do

09:37 - 02/10/2023

Thông tin về tình hình đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do, Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại tự do với Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), với khối EFTA và các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN đang được tích cực triển khai.

ndt1781-16902877642431670712411-1690338320206-1690338320390194380041620230807173000
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel (VIFTA) đã chính thức được ký kết ngày 25/7 tại Israel

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA (gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Ireland và Liechtenstein), hai bên đã trải qua 16 phiên đàm phán chính thức, nhiều phiên đàm phán cấp trưởng đoàn và cấp kỹ thuật. Trong thời gian tới, hai bên sẽ nối lại các cuộc đàm phán để sớm kết thúc việc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) này. Dự kiến, phiên đàm phán lần thứ 17 FTA Việt Nam - khối EFTA sẽ diễn ra vào tháng 11/2023 tại Thụy Sĩ.

Đối với Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), phiên thảo luận đầu tiên giữa hai bên đã được tổ chức tại Hà Nội tháng 6 vừa qua. Hai bên đã thống nhất Điều khoản tham chiếu (TOR) xác định phạm vi của CEPA, trao đổi định hướng thảo luận chung cũng như định hướng thảo luận trong các lĩnh vực cụ thể, bao gồm các nội dung: Thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ, thuận lợi hóa đầu tư, thương mại điện tử, hợp tác hải quan, phòng vệ thương mại...

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1542/QĐ-BCT ngày 26/6/2023 chính thức thành lập Đoàn đàm phán CEPA với UAE. Hiện Việt Nam và UEA đang tích cực thảo luận, đàm phán để có thể sớm kết thúc được đàm phán FTA này theo chỉ đạo của các nhà lãnh đạo hai nước.

Về các hiệp định thương mại tự do trong khuôn khổ ASEAN, các bộ, ngành liên quan kết thúc đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA). Hiện nay, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định AANZFTA hướng tới mục tiêu cùng các nước ASEAN và Australia - New Zealand ký Nghị định thư trong năm 2023.

Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham dự các phiên đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Canada theo hình thức trực tuyến vào tháng 4 và tháng 6/2023.

Đồng thời, Bộ cũng chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan tham gia 2 phiên đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc tại Thái Lan vào tháng 4 và tại Trung Quốc vào tháng 6/2023; Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) tại Indonesia vào tháng 2 và tháng 5 vừa qua.