Underline menu menu close

THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ CÁC ĐỐI TÁC: LIÊN MINH CHÂU ÂU, CA-NA-ĐA, TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI, HỒNG CÔNG-TRUNG QUỐC NGÀY 20/8/2023

09:29 - 21/08/2023

Ngày 20 tháng 8 năm 2023, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55, các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác gồm: Liên minh châu Âu, Canada, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Hồng Công-Trung Quốc đã lần lượt diễn ra tại Semarang, In-đô-nê-si-a, với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Bộ trưởng Kinh tế của từng nước đối tác nhằm trao đổi về tình hình kinh tế khu vực và toàn cầu trong thời gian qua, chia sẻ thông tin và định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN và các đối tác trong thời gian tới. Đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị gồm đại diện các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tài chính.

Tại Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN – Liên minh châu Âu (EU), trong vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN – EU, Việt Nam đã điều phối việc thảo luận về tình hình triển khai các công việc trong chương trình làm việc về thương mại và đầu tư ASEAN – EU trong giai đoạn 2022 – 2023, định hướng các nước cùng nhất trí tận dụng khuôn khổ Nhóm công tác chung ASEAN-EU về thương mại và đầu tư nhằm thảo luận, chia sẻ thông tin và thực tiễn tốt nhất về các chính sách và quy định trong nước trong các lĩnh vực hợp tác mà hai bên cùng có lợi và thông qua Chương trình làm việc ASEAN-EU về thương mại và đầu tư giai đoạn 2024-2025.

BON07821

Về hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Ca-na-đa, các Bộ trưởng tập trung thảo luận về tiến độ đàm phán Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ca-na-đa (ACaFTA) cũng như thông qua báo cáo của các Trưởng đoàn đàm phán về tiến độ đàm phán hiệp định này. Trên cơ sở tiến độ đàm phán, các Bộ trưởng nhất trí thông qua mục tiêu mới để cơ bản kết thúc đàm phán Hiệp định ACaFTA vào năm 2025.

BON07980

Tại Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN – Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), các Bộ trưởng và Tổng giám đốc WIPO đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa ASEAN và WIPO, bao gồm các nội dung như (i) Sở hữu trí tuệ với vai trò chất xúc tác ASEAN phát triển thành một khu vực có nhiều sáng tạo đột phá; (ii) Biên bản ghi nhớ ASEAN-WIPO: Vươn tầm cao mới trong hợp tác ASEAN-WIPO; (iii) Tầm nhìn của WIPO về sở hữu trí tuệ như một động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi toàn diện vì lợi ích của tất cả mọi người ở mọi nơi. Bên cạnh đó, bên lề Hội nghị, các Bộ trưởng đã tham dự Lễ ra mắt Cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ ASEAN.

Với Hồng Công, Trung Quốc, các Bộ trưởng tập trung trao đổi về việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc (AHKFTA) và Hiệp định Đầu tư ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc (AHKIA). Các Bộ trưởng ghi nhận Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định AHKFTA với nội dung chính là về Quy tắc cụ thể mặt hàng đã được thống nhất. Trên cơ sở đó, các Bộ trưởng nhất trí sẽ triển khai các thủ tục trong nước để có thể ký Nghị định thư này trong thời gian tới.

BON09078 (1)

Bên lề Hội nghị, các Bộ trưởng cũng gặp và trao đổi với các Hội đồng Kinh doanh ASEAN-EU, ASEAN-Ca-na-đa để thảo luận về những khuyến nghị và ưu tiên của khu vực tư nhân trong thời gian tới như tăng cường thuận lợi hóa đầu tư, kinh doanh, tăng cường chuyển đổi năng lượng và phát triển kinh tế số, thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh, v.v…

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến đối với các vấn đề hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác như các nội dung thảo luận trong Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN – EU, tình hình đàm phán Hiệp định ACaFTA, việc ký kết Biên bản ghi nhớ ASEAN-WIPO, v.v… nhằm đảm bảo các mục tiêu, lợi ích thiết thực cho Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung như củng cố chuỗi cung ứng khu vực và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh kinh tế giới có nhiều thay đổi khó lường.