Underline menu menu close

SOM1: Thúc đẩy ưu tiên chính về thương mại và đầu tư

01:50 - 23/02/2022

Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ nhất (SOM1) và các cuộc họp liên quan được tổ chức theo hình thức trực tuyến kéo dài từ ngày 14-25/2 với hơn 30 cuộc họp nhóm công tác và hội thảo sẽ được tổ chức trong suốt thời gian này.

Với tư cách là nước chủ nhà của APEC 2022, Thái Lan đã bắt đầu nhóm họp đầu tiên trong năm nay để thảo luận về chủ đề và các ưu tiên cũng như cách đạt được kết quả tốt nhất các nhiệm vụ chính trong cả năm.

Nội dung cuộc họp bao gồm một loạt các vấn đề từ thương mại và đầu tư cho kết nối, số hóa, an ninh lương thực, sức khỏe, môi trường và phát triển bền vững. Kết quả của cuộc thảo luận ở cấp nhóm công tác sẽ được báo cáo lên cuộc họp của các quan chức cấp cao, diễn ra vào ngày 24 – 25/2.

Các cuộc họp quan chức cấp cao APEC là một trong những cơ chế quan trọng thúc đẩy hoạt động của APEC. Bốn cuộc họp của các quan chức cấp cao sẽ được tổ chức trong suốt cả năm và kết luận từ các cuộc họp này sẽ là một phần kết quả của các cuộc họp cấp Bộ trưởng và được phản ánh trong Tài liệu của các nhà lãnh đạo APEC vào cuối năm. SOM1 sẽ bao gồm 19 cuộc họp phụ thuộc cả bốn Ủy ban của APEC cũng như các cuộc đối thoại chính sách và các cuộc họp do Thái Lan tổ chức nhằm thúc đẩy các ưu tiên trong năm đăng cai của Thái Lan. Ngoài ra, các khuyến nghị từ Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC cũng sẽ được cân nhắc tại các cuộc họp này để đảm bảo rằng cơ chế của APEC cũng kết hợp và đáp ứng các nhu cầu của khu vực doanh nghiệp.

Với tư cách là nước chủ nhà APEC 2022, Thái Lan có mục tiêu chuyển tiếp các ưu tiên và các nhiệm vụ chính, với chủ đề “Mở. Kết nối. Cân bằng” bằng cách bắt đầu các cuộc thảo luận về các lĩnh vực ưu tiên sau: Một cuộc đối thoại mới mẻ về Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) thông qua lăng kính hậu COVID sẽ được bắt đầu. Những nỗ lực này sẽ góp phần định hình FTAAP thành một hiệp định thương mại thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững và kết hợp các vấn đề thương mại mới nổi như sức khỏe, môi trường và số hóa; “Nhóm đặc trách Đi lại An toàn” mới được thành lập tiến hành cuộc họp đầu tiên vào ngày 21/2 để thảo luận về các cách thức đạt được sự nối lại an toàn và liền mạch của việc đi lại xuyên biên giới trong APEC. Qua đó nhấn mạnh vào việc tạo thuận lợi cho việc di chuyển xuyên biên giới thông qua các biện pháp như trao đổi Cơ sở hạ tầng khóa công cộng (PKI) giữa các nền kinh tế APEC, thành lập Cổng thông tin APEC về Hành trình an toàn và mở rộng chương trình Thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC).

Thái Lan sẽ tổ chức Đối thoại Chính sách Thúc đẩy Kinh tế xanh tuần hoàn sinh học (BCG) vào ngày 22/2 các nền kinh tế APEC chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phương pháp BCG, tập trung vào ba lĩnh vực chính bao gồm nông nghiệp và hệ thống lương thực, năng lượng và quản lý tài nguyên, và tìm hiểu cách thức BCG có thể được lồng ghép vào công việc của APEC nhằm thúc đẩy khu vực hướng tới phát triển bền vững.

Nhìn chung, người dân và doanh nghiệp trong khu vực có thể được hưởng lợi từ chương trình nghị sự của APEC 2022 về các chuyến du lịch xuyên biên giới an toàn và thuận tiện hơn, tăng cường kết nối kỹ thuật số, môi trường kinh tế thuận lợi hơn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xanh hơn và các cơ hội lớn hơn bao gồm và trao quyền MSMEs và các nhóm khác có tiềm năng kinh tế chưa được khai thác. Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ nhất là bước đầu tiên trên nấc thang hướng tới các nội dung chính của APEC 2022 mà Thái Lan sẽ làm việc cùng với các nền kinh tế thành viên trong suốt cả năm.

Chủ đề của APEC 2022 Thái Lan được xây dựng nhằm giải quyết những thách thức hiện nay đối với khu vực và thế giới nói chung. Trong suốt năm đăng cai, Thái Lan đặt mục tiêu hướng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hướng tới phục hồi kinh tế sau COVID-19 và tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp. Trong tuần đầu tiên của Hội nghị các quan chức cấp cao APEC lần thứ nhất (SOM1), 17 nhóm công tác đã triệu tập các cuộc họp để thảo luận về thương mại và đầu tư ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mối quan tâm cốt lõi của APEC, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi kỹ thuật số và đại dịch COVID-19 . Các vấn đề được nhấn mạnh trong các cuộc họp phụ này bao gồm các vấn đề thương mại và đầu tư thế hệ tiếp theo, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của hàng hóa môi trường mới và đang phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực dịch vụ, đến điều chỉnh và thực thi cạnh tranh trong nền kinh tế kỹ thuật số đang thay đổi nhanh chóng và đột phá.

Cuộc họp của Nhóm chuyên gia đầu tư (IEG) đã thảo luận về các vấn đề thương mại và đầu tư thế hệ tiếp theo bao gồm các cơ hội đầu tư và kinh doanh toàn diện và có trách nhiệm trong nền kinh tế vòng tròn. Các đại biểu Thái Lan đã trình bày tóm tắt về chính sách đầu tư của Thái Lan liên quan đến mô hình Kinh tế BCG và cập nhật về các biện pháp giảm thiểu các vấn đề đầu tư đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cuộc họp của Nhóm Tiếp cận Thị trường (MAG) đã xem xét các khuyến nghị đưa ra một danh sách tham khảo về các hàng hóa môi trường mới và đang phát triển.

Cuộc họp Nhóm Kỹ thuật Nhóm về Dịch vụ (GOS) đã thảo luận việc thực hiện Lộ trình năng lực cạnh tranh của dịch vụ APEC (ASCR). Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) cũng thông báo tóm tắt về kết quả của cuộc họp ABAC đầu tiên về các vấn đề liên quan đến GOS như dịch vụ kỹ thuật số và thương mại điện tử. Nhóm Luật và Chính sách Cạnh tranh (CPLG), dưới sự chủ trì của Thái Lan, đã tổ chức Đối thoại Chính sách về Chính sách Cạnh tranh và Chuyển đổi kỹ thuật số, để tạo điều kiện chia sẻ kiến ​​thức và xác định các lĩnh vực xây dựng năng lực và các khuyến nghị để các cơ quan quản lý cạnh tranh quản lý và thực thi cạnh tranh tốt hơn trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Kết quả của các cuộc họp phụ này sẽ được báo cáo và thảo luận trong các cuộc họp của các Ủy ban cốt lõi của APEC, cụ thể là Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) và Ủy ban Kinh tế (EC), và sau đó là Hội nghị toàn thể các quan chức cao cấp vào ngày 24-25/2, đỉnh điểm là Hội nghị Bộ trưởng APEC phụ trách về thương mại vào tháng 5/2022 và Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC vào tháng 11. Bằng cách thúc đẩy chương trình nghị sự của APEC 2022 về thương mại và đầu tư, người dân và doanh nghiệp của APEC sẽ được hưởng lợi từ môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, khả năng tiếp cận nhiều hơn với nguồn tài trợ và các cơ hội kinh tế thân thiện hơn với môi trường và mang lại lợi ích cho tất cả các thành phần xã hội, bao gồm MSMEs, phụ nữ, thanh niên và những nhóm khác có tiềm năng kinh tế chưa được khai thác.

Nguồn: Báo Công thương