Underline menu menu close

RCEP được thực thi với tất cả các thành viên, góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực

08:31 - 02/10/2023

Kể từ ngày 2/6 vừa qua, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã chính thức có hiệu lực tại Philippines, có nghĩa là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới hiện có hiệu lực đối với tất cả 15 thành viên.

20230604-dkt-vinh-quang-viet-nam-2023-vinh-danh-2720230606145624

Việc thực hiện đầy đủ RCEP là một giai đoạn mới đối với khối thương mại có dân số và khối lượng thương mại lớn nhất thế giới cũng như tiềm năng phát triển lớn nhất. Điều này phản ánh quyết tâm và hành động của 15 thành viên gồm 10 quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, nhằm hỗ trợ một nền kinh tế mở, tự do, công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ. hệ thống thương mại đa phương.

Được ký vào tháng 11/2020 sau 8 năm đàm phán, Hiệp định RCEP mang tính bước ngoặt bao trùm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội và dân số thế giới. Hiệp định có hiệu lực vào ngày 1/1/2022, với mục đích loại bỏ dần thuế quan đối với hơn 90% hàng hóa được giao dịch giữa các thành viên.

Kể từ ngày 2/6 vừa qua, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã chính thức có hiệu lực tại Philippines, có nghĩa là hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới hiện có hiệu lực đối với tất cả 15 thành viên.

Việc thực hiện đầy đủ RCEP là một giai đoạn mới đối với khối thương mại có dân số và khối lượng thương mại lớn nhất thế giới cũng như tiềm năng phát triển lớn nhất. Điều này phản ánh quyết tâm và hành động của 15 thành viên gồm 10 quốc gia thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, nhằm hỗ trợ một nền kinh tế mở, tự do, công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ. hệ thống thương mại đa phương.

Được ký vào tháng 11/2020 sau 8 năm đàm phán, Hiệp định RCEP mang tính bước ngoặt bao trùm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội và dân số thế giới. Hiệp định có hiệu lực vào ngày 1/1/2022, với mục đích loại bỏ dần thuế quan đối với hơn 90% hàng hóa được giao dịch giữa các thành viên.