Underline menu menu close

Nội Dung Văn Bản 'Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT'

03:50 - 23/11/2022

Thông tin về Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT cũng như tài liệu đính kèm có thể tìm thấy tại đường link dưới đây:

Thông tư 21/2022/TT-BKHĐT ban hành bởi BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ngày 30-09-2022 quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.