Underline menu menu close

Một số lưu ý về chính sách gia hạn thuế trong năm 2022

02:49 - 02/06/2022

Cục Thuế Hà Nội lưu ý một số điểm mới về chính sách gia hạn tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP để người nộp thuế thuận tiện theo dõi và thực hiện.

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2022.

Để có thể dễ dàng thụ hưởng chính sách này, Cục Thuế Hà Nội lưu ý tới người nộp thuế một số điểm mới về chính sách gia hạn tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Cụ thể, đối tượng được gia hạn gồm 5 nhóm tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Thời gian gia hạn đối với từng sắc thuế cụ thể như sau: Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu): thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2022 và quý I/2022 được gia hạn 6 tháng (tăng thêm 1 tháng gia hạn so với quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).

Đối với kỳ tính thuế tháng 6/2022 và quý II/2022 được gia hạn 5 tháng; tháng 7/2022 được gia hạn 4 tháng; tháng 8/2022 được gia hạn 3 tháng (tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 được gia hạn 3 tháng (tương tự như Nghị định số 52/2021/NĐ-CP).

Cục Thuế Hà Nội lưu ý, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp phát sinh năm 2022 được gia hạn nộp chậm nhất ngày 30/12/2022.

Về tiền thuê đất, đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022.

Để được gia hạn thời hạn nộp các loại thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 34/2022/NĐ-CP, người nộp thuế cần đảm bảo các điều kiện sau: người nộp thuế phải thuộc đối tượng được gia hạn quy định tại Điều 3 Nghị định số 34/2022/NĐ-CP; người nộp thuế phải gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu, hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 30/9/2022.

Cục Thuế Hà Nội lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người nộp thuế liên hệ với Cục Thuế Hà Nội, hoặc các chi cục thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.

Nguồn: Báo Hải Quan Online