Underline menu menu close

Lấy ý kiến doanh nghiệp về việc nâng cấp Hiệp định ATIGA

05:04 - 27/04/2022

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 28 (AEMR28) diễn ra vào ngày 16 tháng 3 năm 2022, các nước ASEAN đã thống nhất chính thức khởi động đàm phán nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) nhằm thúc đẩy hơn nữa thương mại nội khối và phát triển các chuỗi cung ứng khu vực.

Để có cơ sở xây dựng phương án của Việt Nam cho đàm phán nâng cấp Hiệp định ATIGA, Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin liên quan đến Hiệp định, gồm có: (i) Giới thiệu về Hiệp định ATIGA và thông tin liên quan đến nâng cấp Hiệp định ATIGA; (ii) Tài liệu Nguyên tắc đàm phán và Danh mục đi kèm về những nội dung có thể được đưa vào đàm phán nâng cấp Hiệp định ATIGA đã được thông qua tại Hội nghị AEMR28 (chi tiết xem tại các Phụ lục đính kèm).

Dự kiến phương án đàm phán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh với đối tác ASEAN. Để đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp và các đơn vị liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến về những vấn đề sau:

  • Những nội dung dự kiến nâng cấp (đã được nêu hoặc chưa nêu tại Danh mục đàm phán dự kiến) mà Doanh nghiệp/Hiệp hội cho rằng cần sửa đổi hoặc bổ sung và những lý do cụ thể.
  • Định hướng sửa đổi, điều chỉnh để có thể phục vụ lợi ích của doanh nghiệp.
  • Các thông tin liên quan khác về hoạt động xuất nhập khẩu và kinh doanh với các nước ASEAN.

VCCI rất mong nhận được ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 9/5/2022 để kịp tổng hợp gửi Bộ Công Thương, qua đó cơ quan này có căn cứ xây dựng phương án đàm phán nâng cấp Hiệp định ATIGA nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có thể gửi bằng email hoặc qua đường bưu điện tới:

Trung tâm WTO và Hội nhập

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024-35771458; Email: banthuky@trungtamwto.vn

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Bản mềm Phụ lục đính kèm tại đây:

Phụ lục I: Giới thiệu về Hiệp định ATIGA

Tài liệu Nguyên tắc đàm phán