Underline menu menu close

Hướng dẫn tra cứu mã số nhà xuất khẩu từ Andorra và San Marino

01:29 - 24/05/2022

Tổng cục Hải quan có thông báo tới cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc tra cứu nhà xuất khẩu từ San Marino và Andorra.

Theo đó, thông tin về nhà xuất khẩu có mã số REX từ Công quốc An-đô-ra (Andorra) và Cộng hòa San Ma-ri-nô (San Marino) trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã được thể hiện trên Hệ thống REX của Liên minh châu Âu.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã có một số hướng dẫn liên quan đến áp dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của hàng hóa xuất xứ từ Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino.

Theo đó, hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa có xuất xứ từ Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino tương tự như hàng hóa có xuất xứ từ EU. Nhà xuất khẩu của Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa.

Về kiểm tra chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa từ Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino, do thông tin về nhà xuất khẩu Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino chưa thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu REX của EU, do vậy, khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa từ 2 vùng lãnh thổ này, cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu (bao gồm chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu tại khẩu Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino) và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xác định xuất xứ hàng hóa tế nhập khẩu.

Việc tra cứu mã số nhà xuất khẩu Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino, từ năm 2022, thông tin về nhà xuất khẩu của Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino sẽ được đăng ký trên cơ sở dữ liệu điện tử của Liên minh châu Âu. Mã số đăng ký của các nhà xuất khẩu Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino tương tự cấu trúc mã số REX (ví dụ: 2 ký tự mã quốc gia + REX+ dãy số tự nhiên đến 30 số).

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra thông tin về nhà xuất khẩu của Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino trên cơ sở dữ liệu REX do EU thông báo. Do vậy, khi có thông báo của EU về việc tra cứu mã số REX của hàng hóa xuất khẩu từ Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn.

Như vậy, với việc hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Hải quan, việc tra cứu thông tin về nhà xuất khẩu từ Công quốc Andorra và Cộng hòa San Marino đã được thể hiện trên Hệ thống REX.

Nguồn: Báo Hải Quan Online