Underline menu menu close

Hàng nhập từ kho ngoại quan có nguồn gốc NK để gia công phải kê khai nộp thuế

02:49 - 06/05/2022

Theo quy định, sau khi tiếp tục được nhập khẩu tại chỗ trở lại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì sản phẩm nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh hoặc nhập kinh doanh sản xuất và phải kê khai nộp thuế nhập khẩu.

Trong quá trình triển khai hoạt động nghiệp vụ, Cục Hải quan Đồng Nai phát sinh vướng mắc liên quan đến các tờ khai nhập hàng từ kho ngoại quan có nguồn gốc từ doanh nghiệp nội địa, khai mã loại hình E31.

Đối với các vướng mắc phát sinh này, Cục Hải quan Đồng Nai đề xuất xử lý theo hướng không thực hiện thủ tục nộp thuế và hoàn thuế đối với các nguyên liệu đưa vào sản xuất và thực xuất sản phẩm tại các tờ khai nhập khẩu mà doanh nghiệp đã khai báo theo loại hình E31 phát sinh từ ngày 25/4/2021 đến ngày 24/11/2021.

Cơ quan Hải quan theo dõi toàn bộ số nguyên liệu nhập tại chỗ từ kho ngoại quan theo chỉ định của người bán nước ngoài tại các tờ khai nhập mà công ty đã khai báo theo loại hình E31 và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu năm 2021. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp không xuất khẩu thì tiến hành truy thu thuế theo quy định.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan 2014 quy định: “Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam”.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng mua hàng hóa của thương nhân nước ngoại, được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng hóa từ kho ngoại quan (trước đó hàng hóa từ kho ngoại quan có nguồn gốc là hàng nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa đã được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP) thì hàng hóa do doanh nghiệp nội địa xuất vào kho ngoại quan không đáp ứng quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan 2014.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tại điểm 4 STT 16 phụ lục ban hàng kèm theo công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 đã hướng dẫn việc xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng mua hàng hóa của thương nhân nước ngoài, được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất, kho ngoại quan (trước đó hàng hóa này có nguồn gốc là hàng nhập khẩu để gia công sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa đã được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP; sau khi sản xuất, doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa gửi vào doanh nghiệp chế xuất hoặc kho ngoại quan theo chỉ định của thương nhân nước ngoài), sau đó tiếp tục được nhập khẩu tại chỗ trở lại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì sản phẩm nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp Việt Nam phải đăng ký tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh hoặc nhập kinh doanh sản xuất và phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Nguồn: Báo Doanh nghiệp và Hải quan