Underline menu menu close

EU ban hành ngưỡng dư lượng thủy ngân mới trong thủy sản và muối

01:53 - 18/04/2022

Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Ủy ban châu Âu đã ban hành quy định số 2022/617, thay thế quy định 1881/2006 về dư lượng tối đa của thủy ngân trong thủy sản và muối.

Theo đó, dư lượng thủy ngân có trong thủy sản dao động từ 0,3 đến 1μg/kg, tùy loại sản phẩm. Dư lượng thủy ngân trong muối tối đa là 0, 1μg/kg.

Đối với các sản phẩm đã có mặt trên thị trường, sản phẩm sẽ được tiêu thụ đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 3 tháng 5 năm 2022.

Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và muối cần lưu ý quy định mới.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại đây.

Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU