Underline menu menu close

ĐÀM PHÁN VÒNG THỨ 2 VỀ KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO TRUNG QUỐC-ASEAN PHIÊN BẢN 3.0 ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI THÁI LAN

02:25 - 07/08/2023

Vòng thứ hai của Đàm phán nâng cấp FTA ASEAN-Trung Quốc 3.0 đã được tổ chức vào ngày 10-12 tháng 4 năm 2023 tại Bangkok, Thái Lan, với sự tham dự của các quan chức Trung Quốc, 10 quốc gia ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Hai bên bắt đầu đàm phán toàn diện về nhiều lĩnh vực trong FTA phiên bản 3.0, đồng thời thảo luận về sự cởi mở và hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, thương mại hàng hóa, đầu tư, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp, doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Các cuộc đàm phán về Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0 được khởi động vào tháng 11 năm 2022 và vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức trực tuyến vào tháng 2 năm 2023. Vòng đàm phán này là cuộc đàm phán đầu tiên được tổ chức tại chỗ giữa hai bên. Hai bên cam kết nâng cao mức độ cởi mở trên mặt trận kinh tế và thương mại, mở rộng hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực mới nổi, không ngừng làm phong phú thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN và thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung của khu vực.

WhatsApp-Image-2023-04-12-at-15.04.00