Underline menu menu close

Các nước ASEAN ký thỏa thuận tạo thuận lợi cho thông quan thương mại

04:11 - 02/10/2023

Ngày 29/9, tất cả 10 cơ quan hải quan của các nước thành viên ASEAN (AMS) đã ký Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau (MRA) của Chương trình Nhà điều hành Kinh tế Ủy quyền (AEO) tương ứng. Thỏa thuận này viết tắt là AAMRA, mong muốn cung cấp một môi trường thương mại minh bạch và có thể dự đoán được giữa các nước thành viên ASEAN.

1-wagner20230929155333

Thỏa thuận AAMRA đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chứng nhận mà cơ quan hải quan của các nước ASEAN áp dụng trong các chương trình AEO tương ứng của họ là tương thích và phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn của Khung tiêu chuẩn SAFE của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) để đảm bảo và tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu (Khuôn khổ SAFE).

Các AEO của các nước thành viên ASEAN được chứng nhận sẽ được thông quan hàng hóa nhanh hơn và được ưu tiên kiểm tra hàng hóa đối với hàng hóa được giao dịch trong ASEAN. Những lợi ích này dự kiến sẽ làm tăng khoản tiết kiệm do khả năng dự đoán được việc di chuyển hàng hóa được cải thiện.

Phù hợp với mục tiêu của Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 nhằm đạt được một nền kinh tế ASEAN hội nhập và gắn kết cao, Thỏa thuận AAMRA có khả năng tăng cường thương mại bằng cách giảm gánh nặng pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển hàng hóa trong ASEAN.

Tổng thư ký ASEAN, Tiến sĩ Kao Kim Hourn nhấn mạnh rằng thỏa thuận AAMRA thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ của các nước ASEAN nhằm tạo điều kiện cho hàng hóa di chuyển liền mạch trong ASEAN nhằm tăng cường thương mại nội khối ASEAN và thúc đẩy phát triển và tăng trưởng kinh tế.

Thỏa thuận này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối chuỗi cung ứng vì các doanh nghiệp sẽ được tiết kiệm chi phí nhiều hơn do giảm gánh nặng hành chính và khả năng dự đoán tốt hơn về việc di chuyển hàng hóa.

Sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính trong nước, sáu quốc gia thành viên ASEAN gồm Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Singapore sẽ bắt đầu triển khai thí điểm AAMRA trong 6 tháng vào cuối năm 2023, với mục tiêu thực hiện đầy đủ vào quý 3/2024. Bốn nước thành viên ASEAN còn lại dự kiến sẽ bắt đầu trong quá trình triển khai thí điểm lần thứ hai vào năm 2024.