Underline menu menu close

Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

01:27 - 10/05/2022

Bộ Tài chính vừa chính thức có Tờ trình số 98/TTr-BTC trình Chính phủ về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022.

Theo Bộ Tài chính, gói hỗ trợ này sẽ góp phần hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Đồng thời Bộ Tài chính sẽ đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 phù hợp với bối cảnh ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng khẳng định, chính sách này phù hợp với bối cảnh chung của nhiều nước trên thế giới trong việc đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19.

Trước đó, để hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Bộ Tài chính đã có công văn gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cũng như phối hợp cùng VCCI tổ chức hội nghị lấy ý kiến. Các ý kiến tham gia đều nhất trí với đề xuất của Bộ Tài chính trong việc cần thiết phải ban hành chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ DN, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh. Bộ Tài chính cũng đã có công văn gửi xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết, mục đích của chính sách này là nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu và qua đó tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Theo đó, đối tượng được đề xuất gia hạn bao gồm toàn bộ đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ.

Cụ thể, về thời gian thực hiện, trong năm 2022 đối với thuế giá trị gia tăng để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước trong năm. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3-5/2022 và quý I/2022; gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 6 và quý II; gia hạn 4 tháng với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7 và gia hạn 3 tháng của số thuế giá trị gia tăng tháng 8 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn này sẽ làm tổng số thuế giá trị gia tăng được gia hạn từ tháng 3-8/2022 và quý I, II là khoảng 53.300-54.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải nộp vào trước ngày 31/12/2022.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, II kỳ tính thuế năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Với đề xuất này, dự kiến số thuế được gia hạn khoảng 51.000-52.000 tỷ đồng.

Riêng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng đối với sô tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2022. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp tiền thuế được gia hạn chậm nhất vào ngày 30/12/2022. Dự kiến số thuế được gia hạn khoảng 15.304 tỷ đồng nhưng số thu ngân sách nhà nước không giảm.

Đáng chú ý, tại dự thảo Nghị định lần này, Bộ Tài chính đã đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn tiền thuê đất và thuê mặt nước của năm 2022. Theo lý giải của Bộ Tài chính, tại Khoản 3 Điều 18 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm là 2 kỳ (kỳ 1 nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5; kỳ 2 nộp đủ phần còn lại chậm nhất là 31/10). Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 50% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022-30/11/2022. Dự kiến số tiền được gia hạn khoảng 3.500-3.700 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Hải quan Online