Underline menu menu close

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022

02:31 - 08/03/2022

Ngày 08 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về việc gia hạn thực hiện Bản thoả thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2019-2020 cho giai đoạn 2021-2022.

Để triển khai thực hiện các quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Bản Thoả thuận được gia hạn, sửa đổi nêu trên, căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản pháp luật liên quan, ngày 28 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022.

Thông tư số 06/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Chi tiết xem tại đây.

Nguồn: Bộ Công thương