Underline menu menu close

ASEAN VÀ TRUNG QUỐC BẮT ĐẦU ĐÀM PHÁN NÂNG CẤP FTA SONG PHƯƠNG

10:37 - 03/08/2023

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về việc nâng cấp Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA) phiên bản 3.0 tại cuộc họp vào ngày 07 tháng 02 năm 2023.

Các cơ quan liên quan của Trung Quốc, các quốc gia ASEAN, cũng như các thành viên Ban Thư ký ASEAN đã tham dự cuộc họp qua hình thức trực tuyến. Hai bên đã thảo luận sâu về quy tắc thủ tục, cách thức sắp xếp tổ chức, kế hoạch làm việc của các cuộc đàm phán và xây dựng lộ trình và thời gian biểu cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

New Picture (6)

Cuộc họp này là hoạt động tiếp nối kết quả của Diễn đàn AEM lần thứ 21 – Tham vấn của Bộ Thương mại (MOFCOM) vào ngày 17 tháng 09 năm 2022, trong đó nhất trí tăng cường thực thi ACFTA thông qua việc thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi chung để tăng cường hơn nữa Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA 3.0).

Việc nâng cấp ACFTA sẽ tập trung vào các lĩnh vực có lợi cho cả hai bên (ASEAN và Trung Quốc), bao gồm kinh tế kỹ thuật số, kinh tế xanh, các biện pháp phi thuế quan, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và MSMEs, cũng như sắp xếp lại cơ cấu các chương của ACFTA.