Underline menu menu close

ASEAN dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn 2021-2026

02:50 - 30/09/2022

ASEAN dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn 2021-2026

 

Theo đó, báo cáo bản đồ tăng trưởng thương mại toàn cầu 2022 mới được công bố đã đưa ASEAN vào tâm điểm chú ý vì khu vực này được dự báo sẽ dẫn đầu thế giới về tăng trưởng xuất khẩu trong 5 năm tới. Báo cáo của DHL Express cho thấy, khi được đánh giá theo mức độ phát triển kinh tế, các nền kinh tế mới nổi dự kiến ​​ASEAN sẽ tạo ra 45% tổng mức tăng trưởng thương mại toàn cầu từ năm 2021 đến 2026. Tin tích cực, đặc biệt đối với châu Á, ASEAN và Thái Lan, là Đông Nam Á và Nam Á hoạt động rất tốt, cả về tốc độ và quy mô.


Trái ngược với các dự báo kinh tế trên toàn thế giới, tăng trưởng thương mại được kỳ vọng sẽ trở thành động lực chống lại lạm phát và gián đoạn nguồn cung. Báo cáo cho biết, với lạm phát ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ và các nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, sức mạnh thương mại sẽ thúc đẩy tăng trưởng, hạ giá và đa dạng hóa các nguồn nguyên liệu đầu vào chính. Nó thậm chí còn quan trọng hơn đối với các công ty và quốc gia so với trước làn sóng khủng hoảng hiện nay.


Bản đồ tăng trưởng thương mại toàn cầu 2022 cho thấy rằng, khi nói đến thương mại, khối lượng tăng, tốc độ tăng và quy mô thương mại rộng hơn. Hơn nữa, báo cáo được dự đoán sẽ còn phát triển nhanh hơn trong hai năm tới so với thời kỳ trước đại dịch. Dữ liệu cũng cho thấy các nền kinh tế mới nổi đang tiếp tục hoạt động rất tốt và nó chắc chắn không còn chỉ về số lượng, mà trở thành một câu chuyện chất lượng, với ngày càng nhiều hàng hóa tinh vi. Trong khu vực, tất cả các quốc gia này đều nằm trên các đường cong xuất khẩu và tăng trưởng khác nhau và Việt Nam được đánh giá có mức tăng rất mạnh mẽ.


Tuy nhiên, yếu tố đặt bất kỳ quốc gia nào ở trên cùng hoặc dưới cùng, có thể nói, là trọng tâm, và các cấp độ thương mại khác nhau tại các thời điểm khác nhau có trọng tâm khác nhau đối với thương mại. Các nền kinh tế mới nổi đang trở nên sáng tạo hơn, đổi mới hơn và kết nối kỹ thuật số hơn. Các công ty tiên tiến và các nền kinh tế tiên tiến hiện nay cần phải nhận ra rằng họ đang cạnh tranh với các công ty luôn đổi mới, được kết nối và rất hiểu biết về kỹ thuật số.


Nguồn: Báo Công Thương