Underline menu menu close

Ấn Độ và ASEAN dự định rà soát FTA vòng đầu tiên vào tháng 11

04:25 - 11/09/2023

R (3)

Ấn Độ và các quốc gia ASEAN dự kiến sẽ chính thức triển khai hoạt động rà soát hiệp định thương mại tự do (FTA) vào tháng 11. Hai bên đã đồng ý đẩy nhanh các cuộc đàm phán để xem xét thỏa thuận hiện có về hàng hóa giữa hai khu vực và kết thúc đàm phán vào năm 2025. Điều này đã được thống nhất trong Hội nghị Tham vấn AEM (Bộ trưởng Kinh tế ASEAN)-Ấn Độ lần thứ 20 được tổ chức tại Semarang, Indonesia, vào tháng 8/2023.

Tham gia Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 20 tại Jakarta, Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thành việc rà soát FTA ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) theo đúng thời hạn.

Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết việc xem xét AITIGA là nhu cầu lâu dài của các doanh nghiệp Ấn Độ và việc bắt đầu sớm quá trình xem xét này sẽ giúp tạo thuận lợi cho thương mại hai bên.

Theo một tuyên bố truyền thông chung được đưa ra tại Semarang, cả hai khu vực đã đồng ý thực hiện thỏa thuận thân thiện hơn với người dùng, đơn giản hơn và tạo thuận lợi thương mại hơn cho các doanh nghiệp nhằm tăng cường thương mại và hỗ trợ tăng trưởng bền vững và toàn diện. Ấn Độ đang yêu cầu xem xét lại thỏa thuận với mục đích loại bỏ các rào cản và lạm dụng hiệp định thương mại. Nhìn chung, các hoạt động rà soát như vậy bao gồm các vấn đề thực thi, quy tắc xuất xứ; quy trình xác minh và giải phóng lô hàng; thủ tục hải quan; tự do hóa hơn nữa thương mại hàng hóa; và chia sẻ và trao đổi dữ liệu thương mại.

Các chuyên gia thương mại cho biết nhu cầu rà soát đến từ việc xuất khẩu của Ấn Độ sang ASEAN bị ảnh hưởng do một số vấn đề về hàng rào phi thuế quan, quy định nhập khẩu và hạn ngạch. 

Trong giai đoạn 2010-11, xuất khẩu của Ấn Độ sang ASEAN tăng lên 25,7 tỷ USD từ mức 18,11 tỷ USD trong năm 2009-10. Tuy nhiên, nhập khẩu trong năm 2010-11 đã tăng lên 30,6 tỷ USD từ mức 25,8 tỷ USD trong năm 2009-10.

Tương tự, trong năm 2022-23, xuất khẩu của Ấn Độ sang ASEAN tăng lên 44 tỷ USD từ mức 42,32 tỷ USD trong năm 2021-22. Tuy nhiên, nhập khẩu đã tăng lên 87,57 tỷ USD vào năm 2022-23 so với 68 tỷ USD vào năm 2021-22.

Thâm hụt thương mại đã tăng lên 43,57 tỷ USD trong năm tài khóa vừa qua từ mức 25,76 tỷ USD trong năm 2021-22. Trong khi đó con số của năm 2010-11 chỉ là 5 tỷ USD.