CƠ SỞ DỮ LIỆU THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR) được xây dựng với sự hỗ trợ của Chương trình Thương mại Toàn cầu (GTP) của Vương quốc Anh, do Bộ Công Thương chủ trì. Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam sẽ được liên kết với Cơ sở Dữ liệu Thương mại ASEAN (https://atr.asean.org) để đảm bảo tuân thủ Điều 13 của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA).

Đây sẽ là nguồn thông tin trực tuyến miễn phí, cung cấp các quy định và thông tin mới nhất về thương mại cần thiết đối với các doanh nghiệp xuất - nhập khẩu vào Việt Nam. Thông tin đa dạng bao gồm biểu thuế ưu đãi theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, các quy tắc xuất xứ theo từng mặt hàng và từng Hiệp định, các biện pháp phi thuế quan mà Việt Nam đang áp dụng, cũng như các luật và quy định liên quan tới thương mại và hải quan, bên cạnh nhiều nội dung khác.

Những lợi ích của Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam bao gồm:

• Giúp các doanh nghiệp tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành về thương mại, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật về các diễn biến và cơ hội mới liên quan đến thương mại.

• Giúp Việt Nam hội nhập toàn diện vào cộng đồng kinh tế quốc tế.

• Khẳng định vị thế của Việt Nam như một đối tác hàng đầu trong các thỏa thuận thương mại tự do.

• Đáp ứng các cam kết về thương mại của Việt Nam với tư cách là thành viên của ASEAN.

• Hỗ trợ những nỗ lực tăng cường hoạt động thương mại hai chiều của Việt Nam, và giúp các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sở hữu, quy mô và ngành nghề có thể tiếp cận thông tin thương mại để phát triển và lớn mạnh.

• Giúp Việt Nam khôi phục kinh tế sau đại dịch COVID-19 và góp phần vào quỹ đạo tăng trưởng kinh tế sau đại dịch.

Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam được chính thức khai trương trong tháng 3 năm 2022 và sẽ liên tục được cập nhật các nội dung mới nhất để đáp ứng yêu cầu thông tin của doanh nghiệp.