Underline menu menu close

Xếp hạng quy mô GDP Việt Nam năm 2022 trong khối ASEAN theo dự báo mới nhất của các tổ chức quốc tế

06:59 - 07/11/2022

Theo báo cáo "Cập nhật triển vọng kinh tế thế giới" công bố vào tháng 10/2022 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quy mô GDP của Indonesia được dữ báo dẫn đầu trong khu vực ASEAN, đạt 1.290 tỷ USD. Xếp sau Indonesia là Thái Lan với quy mô GDP đạt 534,76 tỷ USD.

 

Cùng với đó, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Philippines có quy mô GDP được dự báo đạt lần lượt là 434,06 tỷ USD; 423,63 tỷ USD; 413,81 tỷ USD và 401,66 tỷ USD. Như vậy, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 theo dự báo của IMF đứng thứ 5 trong khu vực ASEAN.

 

Theo Báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2022 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố vào tháng 9/2022, ADB giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,5% trong năm 2022 và 6,7% trong năm 2023, như được công bố hồi tháng 7/2022.

 

Bên cạnh đó, ADB dự báo tăng trưởng của Philippines tương đương với Việt Nam, đạt 6,5%, dẫn đầu mức tăng trưởng GDP năm 2022 trong khối ASEAN. Sau Philippines và Việt Nam là Malaysia với dự báo tăng trưởng GDP đạt 6%, xếp thứ 3 trong khu vực.

 

Đồng thời, Indonesia, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Lào, Brunei và Myanmar có dự báo tăng trưởng GDP lần lượt là 5,4%; 5,3%; 3,7%, 2,9%; 2,5%; 2,2% và 2%.

 

Với các mức dự báo tăng trưởng này, Indonesia là nước có quy mô GDP lớn nhất trong khu vực, đạt 1.212 tỷ USD. Thái Lan có quy mô GDP đứng thứ 2 với 562,06 tỷ USD. Philippines, Malaysia, Singapore lần lượt đứng ở vị trí thứ 3, 4, 5 với quy mô GDP đạt 410,81 tỷ USD; 393,38 tỷ USD và 392,66 tỷ USD. Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6 với quy mô GDP đạt 391,92 tỷ USD theo dự báo của ADB.

 

Theo báo cáo "Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 năm 2022" của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) công bố vào tháng 10/2022, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7% trong năm 2022, xếp thứ 2 trong khối ASEAN.

 

AMRO dự báo tăng trưởng GDP của Malaysia năm 2022 dẫn đầu trong khối ASEAN với 7,3%. Sau Malaysia và Việt Nam là Philippines với tăng trưởng GDP đạt 6,9%. Đồng thời, Indonesia, Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore, Myanmar và Brunei có dự báo tăng trưởng GDP lần lượt là 5,2%; 5%; 4,9%, 3,2%; 3,1%; 1,5% và 0,7%.

 

Với các mức dự báo của AMRO, Indonesia vẫn là nước có quy mô GDP lớn nhất trong khu vực, đạt 1.209,8 tỷ USD. Thái Lan có quy mô GDP đứng thứ 2 với 563,70 tỷ USD. Philippines, Malaysia và Singapore lần lượt đứng ở vị trí thứ 3, 4, 6 với quy mô GDP đạt 412,36 tỷ USD; 398,2 tỷ USD và 390,39 tỷ USD. Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5 với quy mô GDP đạt 393,76 tỷ USD theo dự báo mới nhất của ARMO .

 

Nguồn: Báo SOHA

Total number of posts 234.

Title Date