Underline menu menu close

THÔNG TIN BÁO CHÍ CÁC HỘI NGHỊ THAM VẤN BỘ TRƯỞNG KINH TẾ GIỮA ASEAN VÀ ĐỐI TÁC: ỐT-XTRÂY-LI-A, NIU DI-LÂN, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ ASEAN CỘNG BA NGÀY 22/8/2023

08:27 - 22/08/2023

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55, các Hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác Ốt-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Cộng Ba (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) đã lần lượt diễn ra tại Semarang, In-đô-nê-si-a, với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN và Bộ trưởng Kinh tế của từng nước đối tác. Đoàn Việt Nam tham dự các Hội nghị gồm đại diện các Bộ: Công Thương, Ngoại giao, Tài chính.

Tại Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân, các nước hoan nghênh việc ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Ốt-xtrây-li-a - Niu Di-lân (AANZFTA) giữa bốn nước: In-đô-nê-si-a (nước Chủ tịch ASEAN 2023), Brunei (nước điều phối quan hệ kinh tế ASEAN – Ốt-xtrây-li-a - Niu Di-lân), Ốt-xtrây-li-a và Niu Di-lân, đồng thời ghi nhận các thành viên còn lại sẽ ký sau khi hoàn tất thủ tục trong nước của mình. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng cũng ghi nhận tình hình thực thi Hiệp định AANZFTA và việc triển khai chương trình hợp tác kinh tế của hiệp định.

BON01161

Về quan hệ ASEAN – Hàn Quốc, để chuẩn bị cho việc rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), các Bộ trưởng ghi nhận Báo cáo Nghiên cứu Rà soát chung (JRS) về Hiệp định AKFTA trong đó tập trung đánh giá tình hình thực thi AKFTA ở các nước, so sánh AKFTA với các FTA hiện hành hoặc mới có hiệu lực trong khu vực. Ngoài ra, các bên cũng ghi nhận tình hình triển khai các dự án hợp tác, các sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Hàn Quốc.

KAM03918

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN – Nhật Bản tập trung thảo luận các sáng kiến để kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác ASEAN – Nhật Bản và tình hình thực thi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản. Hội nghị cũng ghi nhận các khuyến nghị từ Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại ASEAN (FJCCIA), Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Nhật Bản (AJBC) và Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO).

BON01507

Tại Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Cộng Ba, các Bộ trưởng ghi nhận tiến độ thực hiện Chương trình Hợp tác Kinh tế ASEAN Cộng ba giai đoạn 2023-2024, bao gồm các hoạt động và khuyến nghị từ Trung tâm ASEAN- Trung Quốc, Trung tâm ASEAN-Nhật Bản và Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc, nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế và thương mại ASEAN Cộng Ba. Các Bộ trưởng cũng ghi nhận các khuyến nghị của Hội đồng Doanh nghiệp Đông Á (EABC).

Tham dự các hội nghị trên, Việt Nam hoan nghênh các kết quả đạt được trong việc triển khai các chương trình hợp tác kinh tế giữa ASEAN và các đối tác, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với ASEAN và các đối tác ngoại khối trong thời gian tới nhằm mục tiêu củng cố chuỗi cung ứng khu vực và phát triển kinh tế bền vững.

Các hội nghị trên đã kết thúc thành công chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 55 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Semarang, In-đô-nê-si-a từ ngày 18 đến 22 tháng 8 năm 2023.

Total number of posts 234.

Title Date